två mobilmaster mot en blå himmelEftersom man använder redan befintliga master blir det enkelt att köra igång den stora 5G-utrullningen när spektrumen väl har auktionerats ut. Foto: TPROduction/Shutterstock.com

Lanseringar

5G-utbyggnaden i Sverige är i full gång, och nu väntar operatörerna bara på spektrumauktionen i november för att kunna fortsätta ytterligare. Telia och Tele2 delar med sig av vilken fas de befinner sig i och vad som är utmaningarna med att lansera 5G.

Tusentals Telia-kunder har redan abonnemang som är redo för 5G. Det som saknas i nuläget är 5G-terminalernas tillgänglighet, skriver Telekom idag. Operatören lanserade 5G i Stockholm innan sommaren och bygger fler nät i Göteborg, Malmö och ett tiotal andra städer.

Tele2 står för det första 5G-nätet som representerar verkliga 5G-hastigheter, säger Thomas Helbo som är nätchef på Tele2. De kunder i Stockholm och delar av de övriga storstäderna som skaffat 5G-redo mobil och abonnemang hos dem har redan tillgång till nätet. Under hösten kommer operatören att fortsätta bygga ut nätet i fler städer, skriver Telekom idag.

Väntan på spektrum har försenat processen

Nästa steg är förberedelserna för spektrumauktionen som sker den 10 november. Innan dess ska alla intresseanmälda operatörer bli godkända av Post- och Telestyrelsen, SÄPO och Försvarsmakten, för att säkerställa säkerheten.

Det är just tillgången till spektrum och den försenade auktionen som har varit den stora bromsklossen för 5G-utbyggnaden i Sverige jämfört med andra länder. Det menar både Staffan Åkesson och Thomas Helbo. När väl den processen är avklarad kommer det gå lätt att gå vidare, eftersom man bygger 5G på sådan teknik som redan finns på plats.

– Att vi exempelvis kan använda de master vi har, utan komplicerade tillståndsprocesser och bygglov, hjälper oss ganska mycket sett till tid och kostnad, säger Staffan Åkesson.

Pandemin visar på vikten av god uppkoppling

Båda menar också att pandemin har stärkt tilltron till Sveriges mobilnät, eftersom uppkopplingen har varit nyckeln till att kommunikationen i samhället ska fortsätta fungera.

– Pandemin har visat hur uppkoppling gör det möjligt för samhället att fungera även när vi inte får träffa varandra fysiskt – ett bevis på hur viktigt 5G kommer att vara, säger Thomas Helbo.