Här på Mobilbredband.se så är din personliga integritet viktig. För att på bästa sätt kunna optimera din upplevelse när du besöker hos på Mobilbredband.se samlar vi in information om ditt besök i marknadsföringssyfte, och för att det hjälper oss att besvara frågor och kommentarer från våra kunder. Vissa uppgifter går att koppla till dig som fysisk person och endast de uppgifter som du ger oss på Mobilbredband.se används, exempelvis uppgifter i kontaktformulär som vi använder på Mobilbredband.se.

Mobilbredband. se sköts om av Comparico AB, org nr. 556851-2312, som är ansvaring för att alla de regler som gäller för både lagring och behandling av personuppgifter efterföljs.

Vad menas med personuppgifter?

Personuppgifter bidrar till att det går identifiera en enskild person, så som fysisk adress, e-postadress och personnummer. När det går att koppla elektroniska identiteter och krypterade uppgifter, bland annat IP-adresser till en fysisk person, så definieras de som personuppgifter.

Mobilbredband.se samlar inte aktivt personuppgifter

På Mobilbredband.se registreras enbart de uppgifter som du aktivt har delat med dig av till oss. Om du kontaktar oss, ger feedback eller kommenterar så ger du ett aktivt samtyckte till att dela dessa uppgifter. Dock så är det sällan som några personuppgifter hjälper oss att bemöta synpunkter eller svara på frågor som vi får, så vi avråder från att lämna ut personuppgifter.

Vi samlar in anonyma användardata här på Mobilbredband.se

Vi använder cookies och Google Analytics som är ett spårningsverktyg för att registrera information i samband med ditt besök på Mobilbreband.se. Vi samlar in uppgifter om när och hur du använder sajter, teknisk information samt platsinformation. Ingen av den insamlade information går att koppla direkt till dig som enskild individ, så den räknas inte som personuppgifter. Informationen kan delas in i följande tre kategorier:

  • Platsinformation – Vid ett besök på Mobiltbredband.se så används din IP-adress för att registrera en ungefärlig geografisk position. Information används dels för att anpassa annonsering till din ungefärliga position samt även för att fortsätta att förbättra sajten och tjänster.
  • Användarbeteende – När du besöker vår sajt så samlar vi in information om hur du använder Mobilbredband.se. Vi registrerar vilka sidor du tittar på när du besöker oss, hur länge du är på en viss sida, samt när du besöker oss.
  • Teknisk information – Information om den enhet som du använder samlas in när du besöker oss på Mobilbredband.se, bland annat information om webbläsare, operativsystem, IP-adress och cookies.

Vi använder cookies här på Mobilbredband.se så att vi kan optimera din upplevelse när du använder vår sajt. De val som du gör på Mobilbredband.se sparas vilket innebär att nästa gång du besöker oss så behöver du inte göra dessa val igen. Titta på vår cookie-policy för att lära dig mer om cookies och hur dessa används.

För att kunna bättre förstå hur du som besökare använder vår sajt så utnyttjar Mobilbredband.se tjänsten Hotjar. Eventuella personuppgifter som du lämnar i kontakt eller kommentarfält döljs aktivt och informationen är anonymiserad.

All användardata och personuppgifter lagras på ett säkert sätt och de delas aldrig

När vi tar del av personuppgifter så lagras dessa på ett säkert sätt men aldrig längre än vad som är nödvändigt. Om vi misstänker att vår säkerhet har komprimerats så kommer vi omedelbart att vidta åtgärder för att skydda den data och de personuppgifter som vi för tillfället har lagrade i vårt system. På Mobilbredband.se så överlåter eller säljer vi inte personuppgifter som vi har samlat in.

Du kan alltid blockera insamling, ändra eller radera informationen

Här på Mobilbredband så utnyttjar vi Google Analytics för att samla in, lagra och analysera användardata. Du kan alltid använda Google Analytics Opt-out för att blocka insamling av data som är utförd med hjälp av Google Analystics. Mobiltbredband.se kan även komma att använda Google Adsense i annonseringssyfte. I samband med det kan Google komma att registrera och använda personuppgifter.

Annonser på Mobiltbreband.se

Olika affiliateprogram är ansvariga för annonseringen på Mobiltbredband.se och den sker via sajtens ägare Comparico AB. Målet är att få in intäkter genom annonser och länkar till olika annonsörer. Vi marknadsför våra tjänster genom direkta samarbeten med annonsörer samt via program för affliatemarknadsföring utvecklade av, Adrecord AB, TradeDoubler Sweden AB, Adservice Scandinavia AB och Adtraction Marketing AB.