Telia och Ericsson bygger 5G-miljö på KTH

Samarbeten

Telia, Ericsson och KTH har tillsammans kommit överens om att skapa en 5G-miljö på KTH:s campus. Förberedelserna för installationen har precis påbörjats. Samarbetet är en del av en längre satsning vars syfte är att hitta nya digitala lösningar.

Telia och Ericsson har kommit överens med KTH om att bygga en utvecklingsmiljö för det nya 5G-nätet mitt på KTH:s campus i centrala Stockholm. Arbetet väntas bli klart någon gång under året.

Att bygga ut 5G-nätet kommer gynna digitaliseringen i samhället och skapa konkurrens. Konkurrens som är viktig ur svensk synpunkt då det möjliggör för att bli ledande inom 5G. 

– 5G-miljön som nu sätts upp på KTH:s campus ger fantastiska möjligheter att testa teknik och tillämpningar, där vi på Telia bidrar med spetskompetens och tekniska lösningar för att sätta svensk forskning och industri i förarsätet, säger Telia Sveriges CTO Mats Lundbäck.

Samarbetet ingår i långsiktig satsning

Det samarbete som pågår mellan Telia, Ericsson och KTH ingår i satsningen Digital Demo Stockholm. Satsningens syfte är att lokalisera digitala lösningar på samhällsutmaningar som medföljer i en smart stad.

Ericsson investerar väldigt mycket inom utveckling och forskning för att bolaget ska vara ledande inom 5G. Arbetet som just nu genomförs på KTH tror man är viktigt för att kunna bibehålla den positionen. Ericsson tror även att arbetet för med sig mycket gott för Sverige. 

Utan rejäla satsningar landet riskerar Sverige att hamna efter i arbetet med 5G.

Telia ska fortsätta bygga 5G-nät i Boliden

5G-nätet på KTH Campus blir inte det enda 5G-nät Telia bygger. När nätet på KTH:s campus är klart kommer man fortsätta i gruvan i Boliden. Även det arbetet kommer ske i samarbete med Ericsson.

Telia arbetar även med ett innovationsprojekt som berör autonoma nät som ska klara sig även i krissituationer. Exempelvis om alla andra nät skärs ned och slutar fungera.