kvinna sitter framför dator och arbetarNy undersökning visar på att många svenska gymnasieungdomar är nöjda med vårens distansundervisning. Foto: Soloviova Liudmyla/Shutterstock.com

Undersökningar

Genom en CAP-undersökning har Telia tillsammans med Ipsos och olika barnrättsorganisationer intervjuat ungdomar i Norden och Baltikum om deras upplevelser av den minst sagt kaotiska våren. Undersökningen visar på att nästan hälften av gymnasieungdomarna i Sverige känner sig nöjda med sin distansundervisning, och många upplever att de har blivit både lugnare och mer produktiva.

På uppdrag av Telia och organisaioner som Friends, Bris, Rädda Barnen och Childhood, genomförde Ipsos i maj en CAP-undersökning (Childhood Advisory Panel).  Man intervjuade totalt 1 005 ungdomar i Norden och Baltikum, där följderna av vårens distansundervisning var en av kategorierna. Undersökningen visar att nästan hälften av de svenska gymnasieungdomarna som ingick i undersökningen har positiva upplevelser av att studera på distans. 

Lugnare, självständigare och mer produktiva

Fyra av tio upplever att distansundervisningen har gjort dem mer produktiva och självständiga. Många har även känt sig både lugnare och gladare under våren, trots mindre kontakt med sina kompisar.

Skärmtiden har dock ökat markant bland ungdomarna, och en del känner även att de har varit mer uttråkade än vanligt.

Digitalisering – en fråga om inkludering

Enligt Anna Augustson, Telia Sveriges hållbarhetschef, lägger Telia alltid stor vikt vid att försöka förstå barn och ungdomars upplevelse av det digitala livet. Hon menar att det i dessa dagar känns extra viktigt att få höra hur de ser på sin online-undervisning, och att det är glädjande att se att de flesta verkar ha anpassat sig till det nya sättet att studera och kommunicera.

– Samtidigt kan vi återigen konstatera att digitalisering är en fråga om inkludering. De unga som säger att de saknar förutsättningarna för distansundervisning, i form av tekniska prylar eller uppkoppling, har haft en mycket sämre upplevelse än andra, säger hon i ett pressmeddelande.