staffan göjerydStaffan Göjeryd fortsätter att vara CEO för Telia Carrier även efter att bolaget lämnar Telia-koncernen. Foto: Pressbilder/Telia Carrier

Företagsaffärer

Telia säljer sitt världsledande nätverksbolag Telia Carrier. De nya ägarna är Polhem Infra, men Staffan Göjeryd stannar kvar som chef. De båda företagen fortsätter ett strategiskt partnerskap, skriver Telekom idag.

Nätbolaget Telia Carrier är en del av Telia som jobbar mot multinationella företag. De är etablerade i hela 120 länder runt om i Europa, Asien och Nordamerika.

Bolaget har blivit en riktig jätte när det kommer till globala nätverk. Telia Carrier står för hela 60 procent av all global internettrafik.

Telia vill fokusera på sina närmaste marknader

Nu har Telia beslutat att de inte längre vill äga verksamheten. Enligt Telias nya vd Allison Kirkby vill operatören i stället koncentrera sig på sin verksamhet på den nordiska och baltiska marknaden.

Telia kommer dock fortfarande att vara en nära, strategisk samarbetspartner till Telia Carrier. Detta gör att Telias kunder kan fortsätta använda de lösningar och tjänster som Telia Carrier erbjuder världen över.

Polhem Infra köper Telia Carrier för 9,5 miljarder

Den som tar över Telia Carrier är Polhem Infra, ett bolag som ägs av AP-fonderna. De köper Telia Carrier för en riktigt hög summa: cirka 9,5 miljarder kronor.

AP-fondernas ambition med köpet är att skapa grundläggande förutsättningar för att investera i infrastrukturen på lång sikt. Det är de långsiktiga behoven för samhället som är i fokus, liksom hållbarhet och samarbete.

Dock kommer affären inte gå igenom förrän nästa år. Det beror på att myndigheter i både EU och USA måste godkänna försäljningen innan den får slutföras.

Telia Carrier behåller sin förra chef 

Chefen för Telia Carrier, Staffan Göjeryd, kommer stanna kvar på sin post även efter försäljningen. Under hans fortsatta ledning är Allison Kirkby övertygad om att Polhem Infra kommer att bli utmärkta ägare till Telia Carrier, säger hon i ett uttalande.

– Bolaget kommer att gå från klarhet till klarhet under deras förvaltning.