Nu ska Telia bygga 5G-noder i Sverige

Mobilnät

I år ska Telia bygga sina första 5G-noder. Arbetet är tänkt att påbörjas inom ett halvår även om inget datum är satt ännu. De första två byggnadsytorna för nätet är KTH:s campus och Boliden-gruvan.

KTH:s campus och Boliden-gruvan är först ut i bygget av Telias 5G-noder

Nu är det dags för Telia att ta sig in i utvecklandet av 5G. Bygget av 5G-noder kommer att inledas under 2018 och man planerar att påbörja bygget inom ett halvår även om inget fast datum finns ännu. Först ut för bygget är KTH:s campus och näst på tur är Boliden-gruvan.  Man är just nu i en valprocess för vart det tredje bygget ska genomföras och utvärderar andra platser runt om i Sverige där man vill bygga fler 5G-noder på.

– I närheten av akademierna finns många ekosystem och samarbeten som vi kan utnyttja. 5G-noden i Boliden-gruvan bygger vi tillsammans med Ericsson, och där har vi också ett innovationsprojekt kring autonoma nät som ska kunna överleva i händelse av kris, om allt skärs av, det är ju ett behov som finns också i sjukhusmiljöer, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia i en intervju med Computer Sweden.

 Leonhardt betonar att det inte finns några avtal skrivna ännu.

– Men det här skulle innebära att vi får ytor som täcks av 5G-teknik radiomässigt, och inom de ytorna kan vi börja testa tillsammans med industripartners. Det kan vara allt från säkerhet till massuppkoppling av sensorer, säger han.

Telia är inte oroliga för att Sverige halkar efter i utvecklingen av 5G-nätet

Den senaste tiden har det rapporterats kring att både Sverige och Europa har halkat efter i utvecklingen av 5G-nätet i jämförelse med Asien och USA. Något som bland annat beror på den rådande bristen på tillgängligt frekvensutrymme. 

Telias Magnus Leonhardt verkar inte oroas av att Sverige ska halka efter

– Nej, man ska komma ihåg att vi i Sverige har en väldigt, väldigt stark digital infrastruktur som det är och vi är duktiga att använda ny teknik. Tittar man i stället på infrastruktur som finns i andra delar av världen så är den inte alls lika vass på många ställen. Så behovsbilden ser helt annorlunda ut. Vi möter de behov som finns i dag, säger han.

5G kommer att bli viktigt och det kommer skilja sig i karaktär från tidigare generationer. 5G handlar om industriellt internet och kommer att ge högre hastigheter. IT-säkerhet och att bygga säkrare lösningar är andra viktiga aspekter. Genom 5G vill man ge möjligheten till fördelad datorkraft och att man ska kunna flytta ut datorkraften närmare den som ska konsumera en tjänst. 

– Så det är klart att om man tittar in i framtiden så kommer vi att bygga fler och fler smarta hem och smarta verksamheter. När det här börjar skala upp och alla ska börja använda nättjänster på ett annat sätt, då kommer inte dagens teknik att räcka till, säger Magnus Leonhardt.