Telenors logga mot fasadTelenor har inlett ett IoT-samarbete med operatören TH1NG. Foto: SiljeAO/Shutterstock.com

Samarbeten

Telenor har inlett ett IoT-samarbete med TH1NG. Tillsammans ska de utveckla smarta tjänster som ska användas för uppkopplade städer. Tjänsterna ska användas i Telenors nuvarande nätstruktur men på sikt även i 5G.

Telenor har tillsammans med operatören TH1NG ingått ett samarbete inom IoT där de tillsammans ska utveckla smarta lösningar och tjänster som ska användas för uppkopplade städer. Förhoppningen är att Telenor och TH1NG redan nästa år ska kunna lansera de första smarta tjänsterna. Detta kommer ske parallellt med att Telenor bygger sitt 5G-nät.

IoT har stor tillväxtpotential

Telenor ser många fördelar med IoT-samarbetet. De anser att det är ett viktigt affärsområde som har stor tillväxtpotential men kräver ett bra partnerskap. De ser ett långsiktigt samarbete med TH1NG som förhoppningsvis ska leda till hållbar infrastruktur.

Med samarbetet får Telenor en viktig samarbetspartner samtidigt som man stärker sitt IoT-erbjudande. Redan i dagsläget är Telenor tillsammans med dotterbolaget Telenor Connexion ledande inom IoT i Sverige.

TH1NG är i en tillväxtfas

Klas Westholm är vd för TH1NG. Bolaget befinner sig just nu i en tillväxtfas och är därför mycket glada över att ingå ett IoT-samarbete med Telenor. De ser fram emot att kunna utveckla nya tjänster och få möjlighet att koppla upp kunderna tillsammans med Telenor.

Tjänsterna ska levereras i Telenors nätinfrastruktur

Till en början kommer de smarta tjänsterna att levereras i Telenors nuvarande nätinfrastruktur, exempelvis 3G och 4G. På sikt ska tjänsterna även levereras i 5G.

Telenor har gjort stora satsningar i sina mobilnät. Bland annat håller Telenor på att modernisera och stärka sitt befintliga 4G-nät samtidigt som de ska börja utbyggnaden av 5G nästa år. Inom bara några år kommer Telenor att bygga ut sitt mobilnät med mer än 50 procent. Det kommer att resultera i tusentals fler basstationer över hela Sverige. 

I dag når Telenors mobilnät ut till 99,9 procent av befolkningen.