Telia och vd:n Johan Dennelind har inga planer på att köpa fler bolag på ett tag. Foto: ricochet64 /

Företagsaffärer

Telia Company har överstigit 30 miljarder kronor i bolagsshoppande. Upphandlingen av bolag är avslutad och nu vill vd:n Johan Dennelind fokusera på nyförvärvens lönsamhet. 

Det var på fredagen förra veckan som SvD Näringsliv rapporterade kring att Telia Companys bolagsshopping nu är avslutad för en tid i syfte för att fokusera på nytillskottens lönsamhet. 

Under sommaren har Telia Company köpt upp både TDC i Norge och Bonnier Broadcasting med medföljande TV4, Cmore och finländska MTV.

Köpen granskas fortfarande

Sommarens bolagsshopping granskas av EU:s konkurrensmyndigheter och förväntas granskas under de första sex månaderna 2019. 

Går köpet igenom ska Telia Company få hjälp att växa på en sedan tidigare stagnerad marknad genom det nya tv-utbudet. Under det tredje kvartalet 2018 har företaget endast växt med 1,4 procent. I Sverige upptäckte man en svag omsättning. 

I jämförelse med Teliakoncernen är Bonnier Broadcasting ett litet företag vilket gör att tv-verksamheten endast kommer utgöra 10 procent av bolaget.

[Ads1]

Dennelind vill förbättra kärnverksamheten

För Johan Dennelid handlar det om att kärnverksamheten behöver förbättras och reducera den allt för höga kundomsättningen. Telia vill alltså öka kundnöjdheten genom att komplettera tjänsten med nya typer av innehåll. 

Genom att kunderna får betala lite mer kan Telia erbjuda ett bättre tjänstutbud och få fler kunder att stanna längre. Att få tag i nya kunder kostar pengar och genom att minska kundomsättningen kan Telia gynnas på ett finansiellt plan. 

Störst fokus läggs på lönsamheten

Medan Telias huvudsakliga fokus läggs på att arbeta för lönsamheten får en växande omsättning vänta. 

– Långsiktigt måste vi se till att vi kan skapa värde för våra ägare och då behövs det tillväxt både på top line och på kassaflöde. Just nu är vi bra på att skapa tillväxt på kassaflöde. Det är förutsättningen för att vi ska kunna öka utdelningen, säger Johan Dennelid till SvD Näringsliv. 

Telekombranschen har med andra ord kommit att handla om ständiga effektiviseringar i brist på tillväxt.