En bild på en man som tittar på film i en surfplattaFoto: Twin Design / Shutterstock.com

Nyheter

5G innebär snabbare surf men det är inte snabbare hastigheter som ska få folk att byta upp sig till den nya tekniken. Istället handlar det om kapaciteten och möjligheten för fler att använda näten samtidigt utan att kvaliteten försämras som ska locka kunder.

Nästa år kommer 5G slå igenom världen över och om bara några år kommer den nya tekniken vara standard. Många ser 5G som en möjlighet att surfa i ännu högre hastigheter. Det stämmer, men det är inte det som ska få kunderna att ta till sig den nya tekniken.

Chefredaktören för Ercisson Mobility Report, Patrik Cerwall, menar istället att det är kapaciteten i de nya näten som ska locka till sig kunderna.

– Om det bara är du som ska titta på en film i HD räcker dagens teknik mer än väl. Men om alla dina grannar också vill se på film via trådlöst bredband räcker dagens nät inte till, säger han till SvD.

Mer kapacitet krävs för nya tekniker

Svenska Ericsson räknar med att kapaciteten på nya nät blir en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till. Ju mer data som skickas över näten desto mer måste näten klara av. Vi vill exempelvis alltid ha högre upplösning på filmer vi ser, och för att det ska vara möjligt krävs högre kapacitet. Samma sak gäller för nya tekniker som VR och AR.

Fram till 2024 räknar Ericsson med att mängden data som vi skickar i mobilnäten kommer öka med fem gånger så mycket som idag.

Mobilnäten kommer få betydelse för Internet of Things

I sin rapport lyfter Ericsson fram Internet of Things, IoT, det vill säga uppkopplade saker. Vardagsprylar som blir uppkopplade blir allt fler och under året har exempelvis intresset för smarta högtalare växt sig stort. Smarta saker som finns i hemmen är dock oftast uppkopplade mot wifi och inte de mobila näten. Ericsson tror dock att vi kommer få se uppkopplades apparater som är beroende av mobilnäten och där kommer 5G in i bilden.

– Du kan till exempel ha en uppkopplad kamera så att du kan se vad som händer på din sommarstuga när du inte är där. Jag kan tänka mig att de ofta kommer att säljas i paket där uppkopplingen ingår, säger Patrik Cerwall.

IoT väntas även bli vanligare inom industrin. Exempelvis ska verktyg kunna larma till en uppkopplad robot om det håller på att gå sönder.