fiberkablar för bredband med natur i bakgrundenOm det statliga stödet uteblir kanske en del kommuner inte kan bygga ut sitt fibernät. Foto: rdonar/Shutterstock.com

Mobilnät

Kommuner har möjlighet att få bredbandsstöd av Post- och telestyrelsen (PTS) för att bygga ut bredband via fiber. Men några kommuner är oroliga för hur Telias utrullning av fast bredband via mobilnätet kan påverka deras möjligheter för stöd, skriver Dagens Nyheter.

Om PTS anser att mobiluppkopplingen i kommunen räcker är det inte säkert att kommunen kan få stöd för att bygga ut fast bredband. Det färdiga beslutet om vilka kommuner som får bredbandsstöd är dock inte klart ännu.

Mobiluppkopplingen följer gammal EU-standard, men inte Sveriges mål

Till Norrtälje kommun ska PTS ha uttryckt att en mobiluppkoppling på 30 megabit per sekund är fullt tillräcklig enligt EU-standarden – trots att Sveriges mål är att bredband ska ha 1 000 megabit per sekund.

Den standard som PTS hänvisar till är dock flera år gammal, säger Norrtäljes bredbandssamordnare Rasmus Lundholm. Det är därför konstigt om den skulle stå i vägen för bredbandsstöd.

Även Vansbro kommun är oroliga. Samhällsbyggnadschefen Per-Erik Nilsson påpekar att infrastrukturen är viktig för att kommunen ska vara attraktiv för invånare och företag. De vill inte att mobilutbyggnaden ska äventyra deras investeringar i stadsnätet.

Kapaciteten är inte densamma som fibernätets

Datahastigheten för mobilt bredband är beroende av antalet basstationer och avståndet mellan dem. Dessutom blir hastigheten sämre ju fler som ska dela på mobilnätets kapacitet.

Det gör att mobilbaserad uppkoppling inte riktigt kan jämföras med fiberuppkoppling, menar Jens Zander, professor i radiokommunikation. I så fall behövs det fler basstationer.

– Under lågsäsong kan det fungera bra, men när området blir fullt av sommargäster sjunker den tillgängliga kapaciteten för de enskilda hushållen eftersom alla i området delar på samma basstation.

Risk att landsbygden får sämre uppkoppling

Mikael Ek är vd för Svenska stadsnätsföreningen, en organisation som samlar bredbandsbolag från olika kommuner. Han påpekar att det är just PTS tolkning av reglerna som är problemet, inte Telias utbyggnad av mobilsystemet i sig.

PTS beslut kommer bli avgörande för den fortsatta digitaliseringen av svenska Sverige.

– I förlängningen handlar det om möjligheten att digitalisera hela välfärdsapparaten. Sker inte utbyggnaden finns en uppenbar risk för ett digitalt b-lag på landsbygden, säger Mikael Ek.