Hur hög hastighet har ett mobilt bredband?

Under optimala förhållanden ska du med vissa mobila bredband kunna nå hastigheter på upp till 1 000 Mbit/s, om du har tillgång till 5G+ (höghastighets-5G) det vill säga. Normalhastigheterna är dock betydligt lägre: vissa operatörer skriver upp till 100 Mbit/s och andra mellan 200 och 600 Mbit/s. I 4G ligger normalhastigheterna i regel på mellan 10 och 80 Mbit/s för mobilt bredband. På den här sidan berättar vi vilken operatör som har de högsta hastigheterna, vad du ska tänka på för att få så höga hastigheter som möjligt och vilka yttre faktorer som kan göra hastigheterna lägre.

Hastigheten varierar mellan olika operatörer

Eftersom ett mobilt bredband använder operatörens mobilnät är det nätets prestanda och täckning som avgör hur snabbt du kan surfa. Därför varierar också hastigheterna för mobilt bredband mellan olika operatörer, men i genomsnitt kan du som sagt komma upp i mellan 10 och 60 Mbit/s när du är uppkopplad mot 4G-nätet.

Tänk på! För att du ska kunna surfa så snabbt som möjligt med ditt mobila bredband är det viktigt att du väljer operatören med den bästa täckningen där du bor.

Operatörerna lyfter oftast de teoretiska maxhastigheterna när de beskriver sina bredband. Och även om de så klart också kan säga något om nätets prestanda ska du komma ihåg att dessa hastigheter är just teoretiska och bara uppnås under optimala förhållanden. Lägg därför mer fokus på normalhastigheterna när du jämför operatörernas mobila bredband.

Vilket mobilt bredband är snabbast?

Telias mobila bredband är snabbast, om man ska utgå ifrån vilket mobilnät som är Sveriges snabbaste och har bäst täckning överlag. Tres mobila bredband har förvisso något sämre täckning i landets norra delar, men där täckningen väl är bra är prestandan stor och hastigheterna riktigt höga.

En stor fördel med Tres mobila bredband är att det stödjer 5G. Enligt operatören själv ligger normalhastigheterna i i 5G+-nätet (höghastighets-5G) på 200–600 Mbit/s, medan maxhastigheterna uppgår till 1 000 Mbit/s. För att du ska kunna surfa med Tres 5G-bredband måste du dock bo i ett område där operatörens 5G-nät har god täckning. Du behöver även en enhet som stödjer deras 5G-hastigheter.

Tres mobila bredband med 5G
  • Välj fast eller flexibel surfmängd
  • Inga bindningstider
  • Fungerar på resor inom EU/EES

Omgivningen kan påverka hastigheten på ditt mobila bredband

Det finns som sagt flera faktorer som påverkar vilken hastighet du kan uppnå. Om det är många som surfar samtidigt och mot samma mobilmast kan det påverka hastigheten.

Inomhus kan väggar, fönster och dörrar hindra internetsignalerna från att nå fram, vilket då kommer att sänka hastigheterna på det mobila bredbandet. Befinner du dig utomhus kan signalerna hindras av träd, höga byggnader och kuperad terräng.

Kan mobilt bredband ersätta fast bredband?

Ja, om du inte kan få, eller inte vill ha, fast bredband är mobilt bredband ett bra alternativ. Det kan inte mäta sig med fiberns hastigheter och prestanda, men du kan ofta komma upp i högre hastigheter med mobilt bredband än med bredband via ADSL.

Dock är det viktigt att komma ihåg att en trådlös anslutning alltid är känsligare för yttre påverkan, till exempel väder och vind, än en fast anslutning. Mobilt bredband må vara smidigt och flexibelt, men det är också alltid beroende av hur bra operatörens täckning är där du befinner dig.

5G kommer göra mobilt bredband snabbare

När 5G-näten är tillräckligt utbyggda kommer mobila tjänster, som mobilt bredband, bli snabbare överlag eftersom 5G ger betydligt högre hastigheter än 4G. Och nu när har allt fler operatörer börjat erbjuda mobilt bredband som stödjer 5G finns det goda möjligheter att hitta ett riktigt snabbt och samtidigt flexibelt bredband.

Jämför hastigheter och priser på mobila bredband
Välj surf
0 GB
5 GB 200 GB