Hur snabb hastighet har ett mobilt bredband?

Hur snabb hastigheten är på ett mobilt bredband varierar mellan olika operatörer. Olika faktorer kan påverka vilken hastighet du uppnår, exempelvis vilket avstånd du har till närmaste mobilmast, om många surfar mot samma mast samtidigt och om det finns något i vägen som blockerar signalerna från att nå fram.

Genomsnittshastigheten för ett mobilt bredband är 7–60 Mbit/s

De olika operatörerna har olika genomsnittshastigheter för sina mobila bredband. Genomsnittshastigheten som de olika operatörerna har är mellan 7–60 Mbit/s. Det innebär alltså att du kan förvänta dig en hastighet någonstans däremellan med ditt mobila bredband.

Hastigheterna förändras dock hela tiden och blir snabbare och snabbare. Ökningen har varit stabil i många år, och 2008 var medelhastigheten 2 Mbit/s, så det har hänt mycket på relativt kort tid.

Din omgivning kan påverka din hastighet

Det finns många faktorer som påverkar vilken hastighet du kan uppnå. Om det är många som surfar samtidigt och mot samma mobilmast kan det påverka hastigheten. Surfar du med ditt mobila bredband inomhus kan även väggar, fönster och dörrar påverka hastigheten. Detsamma gäller träd, kuperad miljö och annat i din omgivning som kan hindra signalerna från att gå fram.

Mobilt bredband blir ett alternativ till fast bredband

I takt med att hastigheterna har blivit högre har mobila bredband blivit ett alternativ till fasta bredband. I dag kan mobila bredband många gånger mäta sig med hastigheterna som du kan få med ADSL. Många operatörer har börjat släcka ned sina kopparnät, och då har mobilt bredband blivit ett mer attraktivt alternativ för de tidigare ADSL-kunderna.

Hitta ett mobilt bredband som passar dig

Hastigheterna blir ännu högre med 5G

I dagsläget surfar du i hastigheter som är lika snabba som 4G i stort sett över hela Sverige. På vissa platser kan det dock vara så att du bara kan surfa i 3G vilket innebär lägre hastigheter.

Inom några år kommer 5G att lanseras för den breda massan i Sverige, och med det kommer det att vara möjligt att surfa i ännu högre hastigheter. Hur mycket högre hastigheterna kommer att bli är svårt att säga på förhand eftersom det är så många faktorer som påverkar. Det sägs dock att 5G kommer att vara upp till tio gånger så snabbt som dagens 4G-nät.