Hur förstärker man signalen på mobila bredband?

Du kan stärka signalen på ditt mobila bredband på flera olika sätt. Antingen kan du själv byta position från där du befinner dig om signalen är svag, eller så kan du skaffa en extern antenn för att förbättra signalen. Är du riktigt uppfinningsrik kan du till och med bygga din egna parabol.

Omgivningen påverkar signalen på mobilt bredband

För att du ska kunna surfa på ett mobilt bredband krävs det att du får en bra signal. Det finns flera saker som påverkar signalen, däribland din omgivning. Skog, kuperad terräng och byggnader är exempel på sådant som påverkar signalen från att vara tillräckligt stark när den når fram till dig. Även avstånd till närmaste mobilmast påverkar signalstyrkan.

Ditt hem har också en viss påverkan på signalen du får med ditt mobila bredband. Väggar, dörrar och fönster byggs ofta på ett energieffektivt sätt vilket i sin tur stänger ute mycket av kylan utifrån. Dessvärre hindrar det även mobilsignalen.

Tänk på! Om du har flera uppkopplade enheter i ditt så påverkar det din signalstyrka.

Genom att byta position där du surfar på ditt mobila bredband kan du hitta den plats där signalen är som starkast.

Placera modemet så högt som möjligt

För att förbättra signalen så mycket som möjligt är modemets placering av stor vikt. Du vill placera modemet så högt upp som möjligt och helst i ett fönster med riktning mot den närmaste mobilmasten. Om du inte vet var den närmaste mobilmasten är kan du alltid kontakta din operatör och fråga.

Skaffa en extern antenn för att förbättra svag signal

Upplever du fortfarande en svag signal kan det fungera att skaffa en extern antenn. Med en extern antenn blir signalen mellan mobilmasten och modemet nämligen inte lika känslig för störningar.

För den här lösningen krävs det att du åtminstone har en viss täckning. Har du ingen täckning alls kommer det inte att hjälpa med en extern antenn.

Det finns två olika typer av antenner du kan skaffa till ett mobilt bredband: riktade antenner och rundstrålande antenner.

Rundstrålande antenner

En rundstrålande antenn är en antenn som kan ta emot signaler från 360 graders håll. Antennen behöver därför inte riktas mot närmaste mobilmast utan den tar emot signalerna lika bra från alla håll.

Den stora nackdelen är att dessa antenner är känsligare för störningar och har en sämre antennvinst än riktade antenner, det vill säga att den inte förstärker lika mycket som en riktad antenn.

Riktade antenner

Riktade antenner tar endast emot signaler från ett håll och ska därför riktas in mot den närmaste basstationen. Antennvinsten är normalt högre för dessa antenner än för rundstrålande antenner, och de är inte heller så känsliga för störningar.

Nackdelen med riktade antenner är att de alltid måste riktas mot en basstation för att de ska ge någon effekt. De måste därför vara monterade på en fast punkt och i en fast riktning hela tiden.

Vilken extern antenn är bäst?

Vilken extern antenn som är bäst beror på var du planerar att använda ditt mobila bredband. Om du bara använder ditt mobila bredband hemma är en riktad antenn helt klart bäst eftersom den ger högst antennvinst och inte påverkas av andra störningar. Då fäster du den bara på taket eller fasaden och riktar den mot närmaste basstation.

Tänk på! Det är viktigt att antennen riktas in korrekt för att den ska fungera optimalt.

Om du däremot vill vara mer mobil, vilket de flesta kanske vill med ett mobilt bredband, är det bättre med en rundstrålad antenn. De används främst för rörliga objekt eftersom de plockar upp signaler från 360 graders håll.

Vilken antenn som är bäst beror även på om du vill ha en portabel antenn eller en stationär. Fördelen med en portabel antenn är att du kan ta med dig den på ett enkelt sätt för att förbättra din täckning på mer än en plats. Nackdelen är att den inte är lika bra som en stationär antenn.

En stationär antenn passar i stället bäst för dig som bara har behovet av en antenn hemma. Då spelar det mindre roll att den monteras fast och inte går att ta med sig så fort du reser bort.

Antennerna GAS01 och GYA01 rekommenderas av Induro

När sajten Induro testade externa antenner som passar för mobilnät tog de fram två vinnare. I budgetsegmentet segrade den rundstrålande antennen GSA01. Den är självhäftande och fungerar bra både ute och inne.

I jämförelse med andra konkurrenter var det inte prestandan som stack ut nämnvärt, även om antennen är bra. Det som Induro uppskattade med den externa antennen var i stället att den var betydligt lättare att montera än konkurrenternas alternativ. Dessutom hade den bättre väderskydd.

I Induros tester av olika externa antenner valde man även att prisa riktantennen GYA01. Det är en antenn som måste monteras, gärna på ett hustak. Av den anledningen passar den bara till ditt mobila bredband när du surfar på hemmaplan. Antennen passar bäst för dig som har långt till närmaste basstation.

Du får inte alltid bättre täckning med en extern antenn

Något som kan vara bra att tänka på är att en extern antenn inte per automatik ger bättre täckning och högre hastigheter. Om din hastighet redan är hög från början är det inte säkert att den blir högre med en extern antenn.

Om din antenn är känslig mot störningar eller om den inte är placerad på en optimal plats kan även det påverka hastigheten.

Skicka vidare routerns signal med en repeater

Har du svag signal är en repeater en enkel lösning för att få bra täckning. En repeater kan du använda om du har en router som inte når dit du befinner dig. Repeatern tar emot routerns signal och skickar den sedan vidare till dig. 

Tänk på! För att du ska få använda en repeater krävs det tillstånd av din mobiloperatör. Det beror på att repeatern använder sig av ett licensierat frekvensband.

För att repeatern ska kunna skicka i väg någon signal är det viktigt hur du placerar den. En repeater behöver ha tillräckligt bra signal till routern för att kunna repetera den. Samtidigt måste den även nå hela vägen fram till enheten du surfar på.

Av dessa anledningar är det bäst att placera repeatern mitt emellan routern och enheten du surfar på. Skulle du placera repeatern för nära routern förstärks inte räckvidden nämnvärt. Du vill inte heller ställa den för nära enheten du surfar på. Anledningen till att du från början skaffar reapetern är ju för att det är dålig täckning på den platsen, och repeatern har inte någon bättre mottagningsförmåga än enheten du surfar på.

Hastigheten kan bli långsammare med en repeater

Med en repeater finns en risk att hastigheten kommer att försämras. I och med att den både tar emot och skickar ut data samtidigt minskar den teoretiska topphastigheten med upp till 50 procent. Det behöver dock inte betyda att din faktiska hastighet blir lägre. 

Hemmabyggda paraboler kan ge ditt mobila bredband starkare signal

Saknar du en extern antenn och har gjort allt i din makt för att förbättra signalen finns det ett sista knep att ta till för att förbättra signalen. På nätet finns det tips på hemmabyggda antenner som har visat sig ge starkare signal. Det är inte den vackraste lösningen, men det kan fungera.

En lösning som du kan testa är att klä in en sil i aluminiumfolie för att skapa något som liknar en parabol. Gör sedan en antenn av folien och fäst den i mitten av parabolen. Lägg parabolen i fönstret och rikta antennen mot närmaste mobilmast. Placera slutligen modemet i mitten av parabolen och hoppas att signalen blir starkare.

Det är inte en optimal lösning, men om du för tillfället inte har några andra alternativ kan det vara värt ett försök.