Kan jag ångra ett mobilt bredband?

Ja, du kan ha rätt att ångra köpet av ett mobilt bredband, men inte alltid. Du har, enligt lag, rätt att ångra distansavtal och avtal som slutits utanför företagets affärslokaler. För avtal som ingåtts i butik gäller inte ångerrätten men du kan ångra ditt köp om butiken har öppet köp. När du ångrar ett mobilt bredband ska du helst kontakta operatören skriftligt för att undvika eventuella tvister.

Du får ångra mobilt bredband du köpt på distans eller utanför affärslokal

Ett mobilt bredband som du köpt på distans eller utanför säljarens affärslokal har du rätt att ångra inom 14 dagar.

Med distans menas att du köpt ditt mobila bredband på exempelvis nätet, postorder, eller över telefon. Du har även rätt att ångra ditt mobila bredband om avtalet ingicks utanför företagets vanliga affärslokaler. Det kan då handla om tillfällig försäljning, exempelvis i en galleria.

Tänk på! Du kan bli tvungen att betala för den del av tjänsten du hunnit utnyttja innan du lämnade tillbaka ditt mobila bredband.

Du har även 14 dagars ångerrätt om en försäljare kontaktat dig utanför affärslokalen och du omedelbart efter det tecknat avtalet inne i butiken.

Ångerfristen på 14 dagar börjar gälla från den dag du tar emot varan. Ångerfristen kan du få förlängd med ett år om du inte fått korrekt information gällande din ångerrätt.

Företagsavtal och avtal som ingåtts i affärslokal kan du inte ångra

Ett mobilt bredband som du köpt inne i företagets affärslokal kan du inte ångra. Många gånger kan dock företaget själva erbjuda öppet köp vilket ger dig rätten att lämna tillbaka produkten inom en viss tid.

Har du tecknat ett företagsavtal till ditt mobila bredband så går inte heller det att ångra.

Du måste meddela operatören att du säger upp ditt avtal

Kontakta operatören för att ångra ditt avtal för mobilt bredband. Gör detta helst skriftligt. På så vis kan du bevisa att du ångrat dig inom ångerfristen ifall det skulle uppstå en tvist.

Det finns dock inga regler som säger att du måste ångra dig på ett visst sätt. Vill du exempelvis ångra dig via telefon så går även det bra.