Hand håller träkub med siffran 7 ovanför fyra andra träkuber som bildar ordet wifi.Det ska inte dröja alltför länge innan Windows-datorer får stöd för den senaste trådlösa nätverksstandarden wifi 7. Foto: RerF_Studio/Shutterstock.com

Teknik

I skrivande stund håller Microsoft på att testa wifi 7-stöd i den senaste förhandsversionen av Windows 11. Inom en relativt snar framtid kommer Windows-datorer med andra ord kunna erbjuda hastigheter på flera gigabit – fyra gånger högre än wifi 6 och 6e och sex gånger högre än wifi 5. Det skriver ComputerSweden.

Wifi-tekniken är under ständig utveckling och den senaste generationens trådlösa nätverksstandard wifi 7 har börjat dyka upp så smått på sina håll, även om en bredare lansering lär dröja en stund. 

Men nu har i alla fall Microsoft börjat testa stöd för wifi 7 i sin senaste förhandsversion av Windows 11. För dig med en Windows-dator kommer det i praktiken innebära betydligt högre hastigheter (jämfört med tidigare generationer) och även lägre latens (fördröjning).

Fyra gånger snabbare än wifi 6

Jämfört med wifi 6, 6e och wifi 5 är wifi 7 teoretiskt sett fyra respektive sex gånger snabbare. Men de högre hastigheterna är bara en av alla fördelar med wifi 7. Enligt en tidigare artikel av ComputerSweden fördubblar den nya nätverksstandarden kanalstorleken, vilket innebär en tydlig förbättring gällande hur data organiseras i så kallade dataströmmar. Enheter ska också ha möjlighet att använda flera wifi-frekvenser och kanaler samtidigt, vilket ska kunna bidra till förbättrad nätverksprestanda.

Latens på Ethernet-nivå

Den mest förväntade förbättringen jämfört med de tidigare nätverksstandarderna är dock MLO (multi-link operation) som ger tillgång till flera frekvensband och gör det möjligt att sprida dataöverföring över flera band samtidigt. Förutom att öka genomströmningen sägs MLO dessutom kunna sänka latensen ner till prestandanivåer jämförbara med Ethernets.

Kräver wifi 7-kompatibel hårdvara

För att du ska få tillgång till alla de fördelar som wifi 7 för med sig krävs dock att du har hårdvara som stödjer tekniken, det vill säga en wifi 7-kompatibel accesspunkt och dator.