domstolsklubba och 5G-symbol, mot svart bakgrundFrågan om Huawei ska få stängas ute ur Sveriges 5G-nät ska nu utredas i förvaltningsrätten. Foto: Wit Olszewski/Shutterstock.com

Mobilnät

Det blev ingen start på 5G-auktionen i tisdags den 10 november. Dagen innan meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) de operatörer som är inblandade att auktionen skjuts upp. Anledningen är att förvaltningsrätten har stoppat tillståndsvillkoren om att inte använda teknik från Huawei, skriver SvD Näringsliv.

Det var i oktober som PTS gick ut med vilka operatörer som var godkända för auktionen. Som villkor för att få delta uppmanades operatörerna att fasa ut teknik från tillverkarna Huawei och ZTE.

Anledningen till detta är att de bedömts som en säkerhetspolitisk risk. De båda tillverkarna har anklagats för att vara nära kopplade till den kinesiska staten. PTS hade samrått med både Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i frågan.

Huawei har fått rätt att överklaga

För en vecka sedan lämnade Huawei en överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm. De lyfte där att beslutet saknar en rättslig grund, och rentav strider mot EU:s grundläggande rättsprinciper.

PTS svar på detta var att Huawei inte hade rätt att överklaga, eftersom de inte är en part i ärendet. Men förvaltningsrätten har nu gjort motsatt bedömning. Domstolen har också beslutat att tillståndsvillkoren om Huawei inte gäller tills vidare.

Förvaltningsrätten har dock inte tagit ställning till om auktionen ska genomföras ändå eller inte. Det var PTS som beslutade att inte genomföra den i tisdags som planerat.

Auktionen dröjer tills frågan har utretts vidare

Nu kommer Förvaltningsrätten i Stockholm att fortsätta pröva Huaweis överklagan och ta ställning till själva sakfrågan, det vill säga om PTS faktiskt har grund för att stänga ute Huawei från det svenska 5G-nätet. Även PTS meddelar att de kommer att analysera det beslut som har tagits. 

Digitaliseringsminister Anders Ygeman säger i en kommentar att företag ska ha rätt att få beslut från myndigheter utredda i rätten.

– Men min förhoppning är att auktionen ska kunna genomföras med så liten försening som möjligt.