En karta över Tyskland med 5G-mast framför.Tyskland ligger långt före Sverige vad gäller 5G-tekniken. Över hälften av landets yta har 5G-täckning i dag. Foto: aacy studio/Shutterstock

Mobilnät

5G-hajpen har väl knappast gått någon förbi. Samtidigt går utvecklingen av 5G-nätet långsamt i Sverige. I Tyskland har man däremot byggt ut nätet så att det når över hälften av landet, skriver Telekom idag.

Tyskland har jobbat hårt på att bygga ut sitt 5G-nät och nu når det över hälften av landet. I Sverige går det inte lika snabbt och trots att Tyskland har en 0,8 gånger större yta att täcka än vad Sverige har, är det tydligt att de ligger före i utvecklingen.

Hälften av Tyskland har 5G-täckning

Just nu har mer än hälften av Tyskland 5G-täckning, vilket är betydligt mer än vad Sverige har. Samtidigt är det mestadels i stadsnära områden som täckningen gäller. Sverige har långt mellan stora städer och stora, obebodda ytor, vilket vidare kan förklara varför utvecklingen går långsammare i vårt avlånga land.

Två av Tysklands stora operatörer, Telekom och Vodafone, har använt sig av den befintliga infrastrukturen för 4G för att kunna utveckla och öka täckningen för 5G. Men de har också använt sig av 3,6 GHz-bandet som de köpte på auktionen för två år sedan.

Kombinationen mellan 3,6 GHz-bandet och den befintliga 4G-infrastrukturen tros vara en av anledningarna till att Tyskland har kunnat utveckla sin 5G-täckning så snabbt.

3G avvecklas i rasande fart

Men det är inte bara gällande 5G som Tyskland ligger före. De har dessutom kommit långt med avvecklingen av 3G-nätet. Enligt en rapport från Bundesnetzagentur berättar man bland annat att endast 13 procent av landet har 3G-täckning i dagsläget. Nedsläckningen av 3G-nätet är bland annat till fördel för 4G-nätet som i sin tur täcker 96 procent av Tyskland.

Varken operatören Telekom eller Vodafone har 3G-täckning som ett alternativ för sina kunder längre.

I Sverige kommer utvecklingen att gå samma väg som Tyskland, om än långsammare. Så i framtiden kan vi förvänta oss en bättre 5G-täckning och samtidigt en avveckling av 3G-nätet.