Per Stigenberg

Mobilnät

Mobiloperatörerna Tre och Telia har fått möjlighet att testa den nya mobilnätstekniken Narrowband Internet of Things, NB-IoT, i Skåne. Många tror att tekniken blir Internet of Things stora genombrott.

Internet of Things är ett samlingsbegrepp för alltifrån hushållsapparater till fordon och maskiner som har inbyggd internetuppkoppling. Produkterna kan därmed styras eller utbyta data över nätet.

Förra året fanns totalt 8 miljarder enheter uppkopplade men om bara två år väntas den siffran ha stigit till 20 miljarder. 

NB-IoT har täckning dit signaler tidigare inte nådde fram

För att Internet of Things, med miljarder uppkopplade enheter, ska kunna få genomslagskraft krävs bra mobilnät. Den nya mobilnätstekniken Narrowband Internet of Things, ska precis som namnet säger, vara anpassad för Internet of Things och erbjuda just detta.

Tekniken anses vara väldigt pålitlig och täckningen sägs vara så pass stark att den når dit signaler ofta har svårt att nå fram. Till exempel ska signalen nå bakom tegelväggar och i källare. 

Att täckningen är så pass mycket bättre möjliggör för en väsentlig modernisering. Det öppnar upp för stora tillväxt- och besparingsmöjligheter för både små och stora företag.

Telia och Tre testar mobilnätstekniken

De svenska operatörerna Telia och Tre har fått testa den nya tekniken. NB-IoT som förutspåtts vara genombrottet för IoT har också lyckats leva upp till hypen.

– Vi har genomfört fälttester under några månader tillsammans med Eon. Testerna visar att täckningen i nätet ökar dramatiskt där man normalt sett inte har god täckning som i källare och oåtkomliga platser i glesbygd, säger Per Stigenberg, CTO på Tre.

Telia beskriver tekniken som en ökad variant av 4G, och ett steg mot 5G som möjliggör för uppkoppling på, idag, otillgängliga platser.

Bättre och billigare än dagens mobilnät

NB-IoT har låga underhållskostnader då batterier inte behöver bytas särskilt ofta. I vissa fall kan batteritiden vara upp till 10-15 år.

Med låg energiåtgång, bättre täckning och låg installationskostnad ska den totala kostnaden för tekniken över tid kunna minskas drastiskt. Man räknar med cirka en tiondel av dagens nivå.