Tre och Telenor kritiserar auktionsvillkoren för 5G-nätet

Mobilnät

Telenor och Tre är kritiska till PTS auktionsvillkor till den kommande frekvensauktionen av 700 MHz-bandet. Operatörerna anser att auktionen hämmar 5G-utbyggnaden och att en ensam aktör kan få monopol på 5G i vissa områden.

700 MHz-bandet kommer användas för 5G och ge bra täckning i glesbygd. När frekvensbandet ska auktioneras ut finns risken att en ensam aktör tar över hela bandet. Därmed skulle all form av konkurrens utebli.

En ensam aktör kan få monopol på 5G

Post- och telestyrelsen planerar att hålla en auktion av 700 MHz-bandet. Frekvensbandet anses mycket viktigt i utbyggnaden av 5G-nätet. PTS får dock stark kritik från operatörerna Tre och Telenor. Anledningen är att auktionen är utformad på ett sådant sätt att det i princip kan bli en aktör som får monopol på hela bandet.

För att förstå det hela måste man först förstå att 5G kommer användas på en rad olika frekvensband. Dessa fungerar dock bra på olika platser i landet. 

Frekvenser över 2 000 MHz är exempelvis bra i stora städer där många människor finns på en mindre yta. Det mindre 700 MHz-bandet lämpar sig istället bättre på landsbygden där mobiler ska kunna fungera även långt ifrån basstationerna.

För att inte en aktör ska få monopol på 5G i glesbygden har PTS sagt att bandet ska auktioneras ut till minst två aktörer. Tre och Telenor menar dock att det inte hjälper. Hela frekvensbandet kommer nämligen inte gå att använda för 5G till en början. Detta innebär att en ensam aktör kan ha ensamrätt på 5G i glesbygden.

Tre vill att fler aktörer ska ha tillgång till frekvensbandet

Tre skulle vilja se att auktionen av 700 MHz-bandet var utformat på ett sådant sätt att åtminstone tre aktörer får tillgång till bandet. Det skulle förhindra ett en ensam aktör får hela bandet. Operatören skulle gärna se att PTS införde en gräns för hur stor del av bandet man får köpa.

Riskerna som Tre ser med PTS auktionsvillkor är utebliven konkurrens.

– Tre har under en längre tid uppvaktat både regeringen och ansvariga myndigheter, främst PTS, för att fästa uppmärksamheten på att de auktionsvillkor som PTS föreslår idag, riskerar att få stora negativa effekter för konkurrensen på marknaden, säger Tres vd, Johan Johansson.