Vy över tunnelbanespår i stockholm med mörk himmel i bakgrunden.Tres Jobb- och nöjesindikator visar att dessa två pandemiår har skapat ett nytt normalläge i kollektivtrafiken. Nivån har under de senaste veckorna legat på dryga 80 procent av resandet innan pandemin. Foto: drasko.golubovic/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt Tres Jobb- och nöjesindikator har dessa två pandemiår påverkat stockholmarnas vanor när det gäller resandet i kollektivtrafiken. Tunnelbaneresandet har pendlat mellan 20 och 60 procent av det ”normala” resandet under de senaste två åren, men nu verkar siffrorna har planat ut och stannat på 83 procent.

Under pandemin har Tre via Jobb- och nöjesindikatorn samlat in anonymiserad nätverksdata för att ge en bild av hur svenskarna rör sig och reser i samhället. Det vill säga hur väl vi har anpassat oss efter myndigheternas rekommendationer. Mätningarna har skett i landets största städer: på morgonen vid viktiga knutpunkter och centralstationer såväl som kvällstid vid populära nöjesstråk.

Precis efter pandemins utbrott var det många som helt enkelt avstod från att resa kollektivt. Enligt Tres kartläggning tunnelbaneresandet vid T-centralen, Slussen och Hötorget i Stockolm har nivåerna under de senaste två åren sedan pendlat mellan 20 och 60 procent av det ”normala” resandet.

Nya åtgärder varvade med lättade restriktioner har skapat ett nytt normalläge

Det verkar helt enkelt som att dessa två pandemiår, där nya åtgärder har varvats med lättade restriktioner, har påverkat det kollektiva resandet både i Stockholm och landet som helhet.

I slutet av 2021 såg man en ökning av tunnelbaneresandet, men det dalade igen under julhelgen för att sedan gå upp under de tre första månaderna av 2022. Nu har siffrorna dock planat ut och stannat på strax över 80 procent av resandet innan pandemin.

Återstår att se om resandet börjar öka igen

Mårten Lundberg, Tres kommunikationsdirektör, konstaterar att stockholmarnas reserutiner helt klart verkar ha ruckats av pandemins effekter. Detta trots att pandemiläget är betydligt lugnare och att vi på många sätt har återgått till det normala.

– Det återstår att se om vi stannar på den platå vi ser eller om resandet ökar ytterligare längre fram, säger han i ett pressmeddelande.