Johan Johansson vd på Tre. Foto: Pressbild

Nyheter

Post- och Telestyrelsen är på väg att auktionera ut ett ovärderligt verktyg för Sveriges mobiloperatörer. Auktionen möter kritik från både privata och statliga aktörer.

Post- och Telestyrelsen (PTS) är det styrande organet i Sverige för planering av mobilnätet. En uppgradering av det är på ingång i och med att 700 mHz-bandet kommer att kommersialiseras.

Tillgången till det nya nätet kommer att avgöras genom en auktion operatörerna emellan. Vad det kommer att innebära för de uppkopplade är bättre täckning av 4G-näten för kunder hos den operatör som vinner auktionen. Det kan även vara ett viktigt kugghjul vid lanseringen av 5G-nät. 

Tre upprörada över auktionen

De som mest högljutt protesterat auktionen är operatören Tre. De anser det vara ytterst riskabelt, då frekvensbandet kan tänkas bli monopoliserat. 

Kritiken kan dock tänkas ha en annan grund, Då Tre kan ana förlust i kommande auktioner till följd av samarbeten inom övriga företag. 

PTS har även kommenterat kritiken i ett pressmeddelande, och säger att de nekat en aktör från att köpa upp hela marknaden. Det kommer alltså minst finnas två aktörer att välja på.

Kommersialiseringen kritiseras

Somliga kritiserar PTS beslut om att sälja ut näten, då de argumenterar att de skulle vara till stor hjälp för räddningstjänster. Genom att göra dem kommersiella är de rädda för att näten överbelastas.

Svaret från PTS är dock att delar av nätet redan är reserverade för myndigheter, och att det därför inte är problematiskt att auktionera ut resterande.

700 mHz innebär bättre räckvidd

Frekvensband används för att dela in radiospektrumet – de är alltså klassificeringar för radiovågors storlek och räckvidd. Ju lägre tal desto längre når de.

I nuläget använder samtliga svenska operatörer 800 mHz-bandet. Fram tills nu har det varit det band med längst räckvidd.

Det nya frekvensbandet kommer att vara ett ovärderligt verktyg för att förbättra täckningen på landsbygden. Det är anledningen till att de ledande operatörerna är så måna om att ta del av marknaden.