man och kvinna tittar på mobil med laptop i bakgrunden i kafémiljö.Datatrafiken i mobilnäten fortsatte att öka under 2021 och användningen av 5G var fyra gånger så stor som under 2020. Det visar PTS rapport Svensk telekommarknad 2021. Foto: GaudiLab/Shutterstock.com

Rapporter

Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad 2021 visar att datatrafiken i mobilnäten steg med nästan 30 procent förra året. Ökningstakten är förvisso något lägre än 2020, men fortfarande relativt hög. Användningen av 5G ökade markant, men 4G fortsatte att dominera både när det gäller samtal och surf.

Ännu en gång har Post- och telestyrelsen analyserat utvecklingen på Sveriges telekommarknad, där de gör operatörsundersökningar gällande abonnemang, intäkter och datatrafik inom det som kallas elektronisk kommunikation. Området inkluderar mobila samtals- och datatjänster, bredband, fast telefoni och traditionella tv-tjänster.

Rapporten för 2021 visar bland annat att datatrafiken i mobilnäten ökade med nästan 30 procent, vilket är en fortsatt hög ökningstakt. Dock något lägre än under 2020.

Över en miljon abonnemang använde 5G

Enligt rapporten ökade användningen av tjänster i 5G-näten markant. Strax över en miljon abonnemang, fyra gånger så många som under 2020, använde 5G förra året.

Men på det stora hela kan trafiken i 5G-näten inte mäta sig med 4G-trafiken. 4G-näten stod för 95 procent av all mobil datatrafik och fortsatte därmed att vara den dominerande tekniken – både för samtal och data.

Allt större intresse för fiber

När det gäller segmentet fast bredband växte intresset för fiber ytterligare under 2021. Nu utgör fiberbredbandsabonnemangen cirka tre fjärdedelar av alla bredbandsabonnemang.

Det visar sig även att tre av fyra hushåll har bredbandsabonnemang med hastigheter på minst 100 Mbit/s, vilket är en andel som har ökat med cirka 5 procent per år under de senaste åren.

Intäkterna minskade med 1 procent

Totalt sett minskade intäkterna från slutkunder inom telefoni, bredband och datakommunikation med 1 procent under 2021 och landade på 49 miljarder kronor. Det är framför allt minskade intäkter från fast telefoni som drar ner siffrorna, men man såg även relativt blygsamma intäkter från mobiltelefonin förra året.

Intäkterna från fast bredband dämpar den totala minskningen något. På totalen ökade intäkterna från fasta bredbandsabonnemang med 3 procent, medan fiberabonnemangen drog in 11 procent mer under 2021.