Luleå tekniska universitet på vinternTelia har tillsammans med Luleå tekniska universitet invigt en testmiljö för 5G. Foto: Tomas Bergman/Luleå tekniska universitet

Företagsaffärer

5G närmar sig och vi kan se att nya 5G-nät och testmiljöer invigs med jämna mellanrum. Senast i raden att få 5G är Luleå. Telia har tillsammans med Luleå tekniska universitet invigt en testmiljö där produkter och tjänster som baseras på 5G-tekniken ska tas fram.

Det är tydligt hur kommersiellt 5G närmar sig allt mer. Arbetet med mobilnätet går hela tiden framåt och med jämna mellanrum invigs nya nät och testmiljöer. Häromdagen invigde Telia en testmiljö för 5G i Luleå tillsammans med Luleå tekniska universitet.

Målsättningen med testmiljön ska vara att ta fram nya digitala lösningar. Dessutom vill man öppna upp testmiljön för aktörer inom både akademin och industrin.

Förutom Telia och Luleå tekniska universitet är ett 30-tal andra aktörer med i samarbetet med den nya testmiljön.

5G-installationen är permanent

Den testmiljö som är framtagen i Luleå är tänkt att vara en permanent installation där nya tjänster och produkter som baseras på 5G ska utvecklas.

– Nu skapas förutsättningar för många företag att vidareutveckla sina tjänster och produkter. Luleå tekniska universitet har varit tydliga med att de vill ligga i framkant och vara banbrytande, säger Telia Innovations chef, Mats Lundbäck.

Med 5G kan man minska de hinder som finns med de stora avstånden som är uppe i regionen.

Såväl studenter som företag kommer ha nytta av testmiljön

Den testmiljön som har invigts i Luleå är det många som kommer ha nytta av. Framförallt kommer privata och offentliga aktörer att ha nytta av testmiljön och de möjligheter den skapar.

Birgitta Bergvall-Kareborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, berättar att testmiljön kommer att finnas till för såväl företag, organisationer och studenter där de kan testa sina idéer och tillämpningar.

Universitet har en förhoppning om att norra Sverige ska bli en attraktiv testplats för 5G, och den här testmiljön är ett viktigt bidrag i det arbetet.