Telia och Tele2:s 3G-nätverk avvecklas

Mobilnät

De svenska operatörerna Telia och Tele2 har beslutat sig för att avveckla det 3G-nät de äger tillsammans. Successivt kommer avvecklingen att ske och man beräknar att den är helt genomförd till 2025.

De mobila nätverken blir allt snabbare och stabilare. Som ett naturligt steg i teknikutvecklingen har Telia och Tele2 därför beslutat sig för att avveckla 3G-näten.

Telia och Tele2 avvecklar 3G-nätet

I 17 år, sedan 2001, har UMTS-nät AB, Sunab, ansvarat för både utvecklingen och förvaltningen av Telia och Tele2:s gemensamt ägda 3G-nät. Snart är det slut med det. Operatörerna har beslutat sig för att avveckla nätet. 

Man ser det som ett naturligt steg med tanke på utvecklingen av 4G-nätet och nu med 5G intågande.

Telia har sedan tidigare även ett eget 3G-nät. Det nätet kommer dock vara kvar och inte påverkas av operatörernas gemensamt tagna beslut.

– Det här är ingenting som våra kunder kommer att märka av eftersom vi kommer att flytta över trafiken till andra nät. Det påverkar inte heller vårt eget 3G-nät, säger Telias nätchef, Martin Pehrsson.

Kommer ta sju år att avveckla nätet

Att avveckla ett 3G-nät går inte över en natt, det kommer ta tid. Arbetet kommer ske successivt, med start i slutet av 2018, och nätet beräknas vara helt avvecklat omkring 2025. Totalt handlar det om cirka 60 000 basstationer som antingen kommer att avvecklas eller återanvänds till annan nätutbyggnad.

– Detta initiativ är ytterligare ett bevis på Tele2:s utmanaranda. Övergången från 3G till 4G ligger helt i linje med vår nätverksstrategi, att flytta vidare från äldre nätteknologi och utveckla nästa generations nätverk. Som Sveriges mest energieffektiva operatör är vi oerhört stolta över att nu accelerera utvecklingen och därmed bli ännu mer kostnads- och energieffektiva, säger Tele2 Sveriges vd Samuel Skott.

Beslutet som operatörerna tagit tror man kommer leda till både kostnads- och energieffektiviseringar.