jordglob med texten 2030 och telias logotyp mot grön bakgrundTelias miljömål är att vara helt koldioxidneutrala i sin verksamhet år 2030. Foto: FoxPictures/Shutterstock.com och Pressbild/Telia

Utmärkelser

Telia har på nytt blivit utsett till det mest hållbara varumärket i telekombranschen. Deras fokus på en hållbar framtid för hela samhället är det som gör att operatören leder på området år efter år, enligt vd:n.

Sustainable Brand Index utser varje år det mest hållbara företaget i telekombranschen. Studien utgår från vilket varumärke som konsumenterna kopplar ihop med hållbarhetsarbete.

För elfte gången i rad är det Telia som kniper förstaplatsen.

Vd: Fokus på hållbara förändringar

Telias vd Anders Olsson är stolt och glad över utmärkelsen. Det som gör att operatören ständigt leder på området är deras fokus på hållbarhet i sitt arbete, menar han.

Telia vill fortsätta arbeta mot ett nät som gör vardagen hållbar för såväl kunderna som hela samhället.

– Klimatförändring, pandemin, nya sätt att leva och kommunicera samt konsumtionen påverkar hela samhället. För att skapa hållbara förändringar behöver alla hjälpas åt, säger Anders Olsson.

Klimatkompenserar och återvinner gamla IT-produkter

Telia strävar mot att vara fullständigt koldioxidneutrala till 2030. Det gäller hela kedjan, från leverantörerna till kunderna. I dagsläget kompenserar Telia utsläppen från den egna verksamheten, till exempel från fordonsanvändning och affärsresor, med att stödja globala miljöprojekt.

Telia är också den första operatören i Sverige som fått sin el märkt med Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen. Elanvändningen är dessutom i princip samma som vid millennieskiftet, trots att både dataanvändningen och nätets kapacitet har ökat.

Att återanvända gamla IT-produkter är också en del av Telias miljöarbete. Kunderna kan panta sina gamla mobiltelefoner, routrar och datorer, så att Telia antingen kan återvinna materialet eller reparera produkten så att den kan användas igen.

Jobbar mot social hållbarhet genom lokala initiativ

Telia arbetar även mot social hållbarhet genom att minska digitalt utanförskap. Särskilt under pandemin har detta blivit tydligt. Via kommuninitiativ som Mer digital och Bli Digital hjälper Telia äldre, barn, unga och företag att bli delaktiga i det digitala samhället.

Dessutom stödjer operatören Friends, Bris och andra barnorganisationer som också bidrar till en hållbar framtid.