3G, 4G och 5G-figurer på rad3G kommer nu att försvinna stegvis, medan 4G och 5G får mer plats. Foto: Jeffrey J Coleman/Shutterstock.com

Mobilnät

Inom de senaste åren kommer Telia att flytta över all användning av 3G- och 2G-näten till de modernare 5G och 4G. Utfasningen av den gamla tekniken är en del av arbetet med att bygga ut den nya tekniken.

Telia arbetar för fullt med att bygga ut sitt 5G-nät. De passar även på att förbättra det befintliga 4G så att det klarar av att leverera ännu mer krävande tjänster.

Som en del i det arbetet kommer operatören även att börja fasa ut 3G, det äldre nätet som allt färre kunder använder. Målet är att all användning av 3G ska ha flyttats över till de modernare näten inom tre års tid.

Nya nät är bättre både för kapacitet och för miljön

Anledningen till att 3G fasas ut är inte bara att färre använder det. Utrustning som behövs för att underhålla nätet blir allt svårare att få tag i, när tillverkarna satsar på nyare teknik och slutar tillverka de gamla.

Dessutom är de nya näten betydligt bättre för miljön än vad 3G och de äldre näten är. Enligt Telia sparar 5G hela fem gånger mer energi jämfört med äldre generationers mobilnät.

Det här innebär att även 2G kommer att fasas ut, men under längre tid. I slutet av 2025 beräknas 2G, eller GSM-nätet som det också kallas, att helt ha slutat användas. Kunder som använder 3G och 2G ska vid det laget ha flyttats över till 4G och 5G i stället.

5G blir lika revolutionerande som 4G var

Teknikutvecklingen som pågår just nu kommer att vara viktig för samhället, menar Telia. Precis som 4G var när det lanserades.

– Tittar man tillbaka på hur livet såg ut före 4G så är det en otrolig skillnad på hur vi lever i dag och vilka tjänster vi använder. Helt nya branscher och företag har vuxit fram, säger Telias tekniska chef Staffan Åkesson i ett pressmeddelande.