Johan Dennelind

Företagsaffärer

Telias köp av TDC Norge och GET har efter förhandlingar som pågått sedan den 17 juli i år slutförts. Prislappen slutade på 21 miljarder norska kronor och Telia förväntar sig nu synergier omfattande 0,7 miljarder norska kronor fram till år 2021. 

Under måndagen har Telias köp av TDC Norge och GET slutförts. Investeringen innebär att Telia blir en stark konkurrent på den norska marknaden för mobiltelefoni, TV och bredband. Telias förväntningar på synergier år 2021 beräknas ligga på ett värde av 0,7 miljarder som en följd av flera kostnadseffektiviseringar. 

Köpet kommer att stärka Telias ställning på den norska marknaden

GET är Norges ledande fiberleverantör med fasta hushålls- och företagslösningar hos totalt 518 000 kunder runt om i landet. GET är också den norska delen av TDC. 

Teilas köp av TDC:s norska verksamhet kommer att gynna deras position på den norska marknaden. Johan Dennelid som är vd och koncernchef för Telia Company menar att företaget är väldigt nöjda med köpet som han menar kommer att öppna upp för fler valmöjligheter för norska hushåll och företag. 

Telias norska mobilnät kommer att täcka 98 procent av landets totala mobilförsörjning och har som plan att GET, som en del av Telia Company, ska ha en fortsatt investeringsplan för fiber och bredband.  

Transaktionen slutfördes under måndagen

Affären godkändes av konkurrensmyndigheten den 5 oktober och under måndagen den 15 oktober slutfördes transaktionen. Från och med nu går GET och TDC Norge under Telia Companys regi. 

Under åren har Telia genomfört flera investeringar i Norge som visat sig vara lyckade affärer och Johan Dennelid menar att den här affären inte kommer att vara ett undantag. 

Affären håller fortfarande på att prövas av relevanta myndigheter i Norge, en prövning som väntas bli klar under hösten.