folkmassa i köpcentrumFolkhälsomyndigheten tar hjälp av Telia Crowd Insights för att kunna bromsa coronavirusets spridning. Foto: r. classen/Shutterstock.com

Samarbeten

Nu blir Telias tjänst Telia Crowd Insights en värdefull del av Folkhälsomyndighetens kamp mot coronaviruset. Genom anonymiserad rörelsedata ska man få en bättre inblick i hur människor i samhället reser och förflyttar sig, och därmed kunna vidta mer effektiva åtgärder mot smittspridningen.

Telia Crowd Insights togs fram av Telia 2017, och är en tjänst som analyserar anonym mobil- och nätverksdata och genom det ger information om hur människogrupper reser och rör sig i samhället. Tjänsten har sedan lanseringen för tre år sedan framför allt använts vid stads- och samhällsplanering, till exempel när det gäller kartläggning av vägarbeten och linjetrafik.

Nu blir Telia Crowd Insights även den bärande delen i ett datasamarbete mellan Telia och Folkhälsomyndigheten. Den anonymiserade rörelsedatan ska öka insikterna om hur coronaviruset förs vidare samhället och vilka åtgärder som bör vidtas för att bromsa spridningen. Man kommer att kunna se hur människor förflyttar sig inom en stad, men även mellan olika kommuner och regioner.

Viktiga insikter för att stoppa spridningen

Telia ser mycket positivt på samarbetet, och är stolta över att kunna stötta Folkhälsomyndigheten i deras arbete med att bekämpa coronaviruset.

– Data är ett väldigt precist och säkert beslutsunderlag som gör att man kan se mönster som annars hade varit svåra att upptäcka, insikter som blir viktiga när man kartlägger och vidtar åtgärder mot smittspridning, säger Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia, i ett pressmeddelande.

Helt anonym datainformation

Den data som analyseras av Telia Crowd Insights är per automatik helt anonym och kan aldrig ledas till enskilda individer – det är endast rörelsemönster för människogrupper som används i analyserna.

Ett beslutsunderlag även i Finland

Det har nyligen blivit klart att man även i Finland kommer använda sig av tjänsten som underlag för att bromsa coronavirusets spridning. Finska stadsrådsberedningen ska genom ett samarbete med Telia Finland få tillgång till motsvarande rörelsedata för Finland.