En bild av UmeåTelia och Ericsson ska hjälpa till i Umeå 5G. Foto: Michael715 / Shutterstock.com

Mobilnät

I våras gick fem offentliga aktörer i Umeå samman för att göra staden till Sveriges första 5G-stad. Projektet som kallas Umeå 5G går bland annat ut på att göra Umeå till en teststad med Europas första 5G-universitet och 5G-sjukhus. Nu får man hjälp i arbetet av både Telia och Ericsson.

I våras lanserades projektet Umeå 5G för första gången. Fem offentliga aktörer i staden har gått samman för att göra Umeå till Sveriges första 5G-stad. Aktörerna det handlar om är Umeå Energi, Umeå Kommun, Umeå Universitet, Umeå Science Park och Västerbottens läns landsting.

I sitt arbete att göra Umeå till en 5G-stad får man nu även hjälp av både Telia och Ericsson. 

– Vi på Telia har och ska ha ledartröjan för att ta 5g till Sverige. Därför är jag glad att idag kunna skriva under denna överenskommelse med Umeå 5G, säger Telia Sveriges vd, Anders Olsson, till Computer Sweden.

Ska samla kunskap om hur 5G kan nyttjas i framtiden

Telia och Ericsson ska tillsammans med Umeå försöka lära sig mer om hur 5G faktiskt kan användas i staden. Dessutom vill man få mer kunskap om hur man kan använda 5G i framtiden.

Hans Lindberg som är kommunalråd i staden tror att Umeå och Sverige i och med samarbetet kan bli ledande när det kommer till 5G och digitalisering i stort. 

Tillsammans ska aktörerna nu även utforska vilka 5G-tjänster och produkter som kan vara till värde och skapa nytta för medborgarna och samhället i Umeå.

[Ads1]

Umeå ska få Europas första 5G-sjukhus

Om allt går som man tänkt sig kommer Umeå inte bara skapa Sveriges första 5G-stad. Tanken är även att man ska kunna ha Europas första 5G-sjukhus och 5G-universitet.

Under hela testperioden som pågår fram till slutet av 2019 har man tillgång till 200 MHz-bandet från PTS, Post- och telestyrelsen.