Ingenjör som håller i en surfplatta för att styra en maskin och övervaka maskinens arbete i realtid.Telenors avtal med Ericsson kommer driva utvecklingen av 5G inom industrin. Foto: Zapp2Photo/Shutterstock.som

Företagsaffärer

Telenor Sverige har tecknat avtal med Ericsson och ingår därmed i det globala partnerprogrammet Industry Connect. Avtalet innebär att Telenor Sverige kan erbjuda sina kunder tillförlitlig och snabb trådlös uppkoppling inom industrin.

För att kunna erbjuda sina kunder det senaste inom den trådlösa tekniken som tar till vara på möjligheterna med 5G har Telenor Sverige tecknat avtal med Ericsson och ingår nu i det globala partnerprogrammet Industry Connect. Samarbetet gör det möjligt att snabba på utvecklingen av smarta fabriker.

Industrin behöver snabbare uppkoppling 

För Telenor Sverige är det ett viktigt steg i att driva utvecklingen av 5G framåt inom industrin. För fabriker är den tillförlitliga och snabba trådlösa uppkopplingen som 5G erbjuder av avgörande betydelse. 

Inom tillverkningsindustrin pågår det en stor förändring just nu där allt sköts mer uppkopplat och digitalt. Dock sker större delen av uppkopplingen via kabel, vilket hindrar verksamheternas effektivitet och flexibilitet.

Telenor kan erbjuda senaste trådlösa tekniken

Samarbetet med Ericsson Industry Connect skapar nya möjligheter, och Telenor Sverige kan nu erbjuda sina kunder det senaste inom den trådlösa LTE-tekniken. De kan även bidra med en lösning som är förkonfiguerad och snabbt kan implementeras i de industriella miljöerna för 5G och de smarta fabrikerna i framtiden.

Enligt Åsa Tamsons, Ericssons Senior Vice President och affärsområdeschef för Technologies och New Business, är Ericsson väldigt glada över samarbetet med Telenor Sverige, som är den första operatören i världen att vara en del av Ericsson Industry Connect.

Uppkoppling som är trådlös, tillförlitlig, säker och snabb är ett måste för att industrierna ska kunna ta nästa steg i utvecklingen. Ericsson Industri Connect är en unik lösning som ökar produktiviteten och effektiviteten i fabrikerna.

Verksamheterna blir mer effektiva med 5G

Den höga kapacitet som 5G erbjuder med låg fördröjning gör det möjligt för väldigt många olika datatunga system, sensorer, robotar och självgående fordon att kopplas samman trådlöst, vilket kommer göra verksamheterna mer effektiva och automatiserade. Telenor Sverige kommer att påbörja införandet av 5G under 2020. Ambitionen är att bygga ett rikstäckande 5G-nät som ska nå 99,9 procent av hela landets befolkning.