Man sitter med miniräknare, räkningar och mobil.Nu uppdaterar Telekområdgivarna sina uppföranderegler för att förebygga nya vanligt förekommande problem. Foto: giggsy25/Shutterstock.com

Regler

Allt fler konsumenter uppger att de betalar dubbla abonnemang efter ett teknik- eller operatörsbyte. Därför uppdaterar Telekområdgivarna nu sina uppföranderegler med en punkt som ska tydliggöra operatörernas ansvar att ge kunden information om hur man behåller eller säger upp befintliga avtal.

För att upprätthålla god sed i telekombranschen har Telekområdgivarna stiftat vissa uppföranderegler som går utöver lagstiftningen. När de noterar nya vanligt förekommande problem uppdaterar de sina regler. Nu har det blivit dags att lägga till en ny punkt.

Allt fler klagar på att de betalar för dubbla abonnemang

Telekområdgivarna har fått in allt fler klagomål från konsumenter som uppger att de betalar för dubbla abonnemang efter att de gjort ett teknik- eller operatörsbyte. Därför lägger de nu till en punkt i reglerna som säger att operatörerna vid tecknande av nya avtal ska ansvara för att samråda med kunden om behovet av att behålla tidigare avtal om motsvarande tjänster. Men även att de ska ge information om hur man som kund går till väga för att säga upp sina befintliga avtal.

De motsvarande tjänsterna kan enligt Telekområdgivarna till exempel vara fast eller mobilt bredband. Men också fast bredband via olika accessmetoder till en och samma adress.

Uppmanar till tydligare information

Konsumenter har till exempel vittnat om problem när de har gått från bredband via ADSL till fiber. Trots att kunden alltså inte längre använder tjänsten har den gamla anslutningen fortfarande varit aktiv och fakturerats av operatören.

Kunder som bytt både teknik och operatör har haft liknande problem, då de menar att den nya operatören inte har informerat om att det är kundens ansvar att avsluta sitt tidigare avtal. Men de uppdaterade uppförandereglerna syftar alltså till att tydliggöra operatörernas ansvar så att man kan undvika problem av det här slaget i framtiden.