kvinna sitter i videomöteHemarbetet i Sverige har ökat med nästan 400 procent mellan februari och april. Foto: Chaay_Tee/Shutterstock.com

Undersökningar

I sviterna av coronavirusets utbrott och spridning har distansarbetet i Sverige ökat drastiskt. Enligt Tele2:s företagsdivision rör det sig om en ökning med cirka 400 procent mellan februari och april i år.

Tele2 Företag har sedan 2011 regelbundet undersökt den digitala utvecklingen på svenska arbetsplatser, där man till exempel frågar medarbetarna hur de upplever kvaliteten på arbetsgivarens it-tjänster. Nu har man tillsammans med Kantar Sifo analyserat hur svenskarnas inställning till arbete på distans har förändrats sedan coronavirusets utbrott i februari, samt tagit fram siffror på hur mycket distansarbetet faktiskt har ökat i Sverige.

En ökning med 400 procent

Undersökningen visar att hemarbetet i Sverige har gått från 15 procent till 57 procent under dessa månader. Det innebär en ökning på cirka 400 procent. Vidare ser man att majoriteten av de som har möjlighet att jobba hemma även har fortsatt med det i någon form – enligt Tele2 rör det sig om hela 94 procent.

I februari var det 2 procent som arbetade hemma på heltid och i april låg siffran på 32 procent. Cirka 40 procent av heltids-hemarbetarna känner sig mer nöjda med sin arbetssituation och många upplever även att de är mer effektiva när de sitter hemma och jobbar.

Nya utmaningar för operatörerna

Fredrik Stenberg, affärsområdeschef storföretag på Tele2, menar att den rådande arbetssituationen i Sverige har gett företaget, som operatör men även som arbetsgivare, en rejäl utmaning. Även om undersökningen visar att de nya digitala lösningarna för hemarbete har fungerat bättre än förväntat, och att allt fler kunder känner sig nöjda med företagets it-tjänster, gäller det att hela tiden ligga i framkant för att kunna möta de allt högre kraven.

– Våra företagskunder har på väldigt kort tid vaknat upp i en helt ny verklighet och nu måste vi och dom snabbt ställa om för att hantera hur medarbetarna ska kunna ta del av obegränsad kommunikation både från kontoren och hemifrån, säger han i ett pressmeddelande.