Tele2:s logga på deras kontorsfasadTele2 har använt frekvenser för 5G som de inte fått tillstånd till att använda. Nu kräver PTS att Tele2 slutar använda frekvenserna annars kommer PTS att vidta åtgärder för att efterleva lagen. Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com

Granskningar

Tele2 kan bryta mot lagen med deras 5G-nät, enligt Post- och telestyrelsen, PTS. Anledningen är att Tele2 använder frekvenser som de inte har fått tillstånd att använda, skriver Dagens Nyheter.

Tele2 var den första operatören att erbjuda kommersiell 5G i Sverige, och konkurrenterna var inte långt bakom. Men nu visar det sig att de kan ha brutit mot lagen enligt Post- och Telestyrelsen.

Med 5G kan man ladda ner filmer blixtsnabbt

Tele2:s kommersiella 5G handlar om den nya mobila bredbandstekniken som gör att man kan ladda ner filmer blixtsnabbt. Det nya 5G-nätet ska göra det enklare för miljarder av maskiner att kommunicera med omvärlden.

Tele2 har använt frekvenser utan tillstånd

Vid lanseringen uppgav Tele2 att de hade lyckats köpa frekvenser. Men nu hävdar alltså PTS att Tele2 har brutit mot lagen eftersom de har använt frekvenser som de inte har fått tillstånd att använda.

Enligt Stefan Backman, Tele2:s chefsjurist, är det ren formalia och det kommer inte att ändra någonting i bolagets satsning. De har ännu inte bestämt sig för om de ska driva detta i domstol eller om de väljer att göra den ansökan som PTS kräver.

Tele2 och Telenor har använt Net4Mobilitys frekvenser 

Tele2 har använt frekvenser från nätbolaget Net4Mobility, som de använder tillsammans med Telenor. Frekvenserna från Net4Mobility är den gamla mobiltekniken, wimax, som respektive bolag äger och som har köpts in av Celestine Hills, vilket är ett dotterbolag till Net4Mobility. 

PTS kräver att bolagen slutar använda frekvenserna

PTS tillförordnade chef för enheten för spektrumtillsyn, Fredrik Johansson, säger att de har skäl till att misstänka att bolagen har brutit i lagen om elektronisk kommunikation när det gäller kravet på medgivande för uthyrning av frekvenser eller frekvenser som överlåtits.

PTS har skrivit i en underrättelse att Net4Mobility måste upphöra med aktuell användning för att efterleva lagen. Om de berörda bolagen inte har yttrat sig före 3 september kan PTS vidta de åtgärder som behövs för bolagen ska efterleva lagen.

Tele2 förvånade över PTS agerande

Stefan Backman är förvånad över hur PTS agerar. Enligt Stefan Backman är det ren formalia, och det kommer inte att förändra något när det gäller Tele2:s satsning på 5G. Det kommer inte heller att påverka konkurrensen på marknaden.