Tele2:s logga mot röd väggTele2:s jämställdhetsarbete rankas som det näst bästa i Sverige och tredje bästa av världens telekombolag. Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com

Undersökningar

Equileap genomför varje år en rapport för att utse världens mest jämställda bolag. Den svenska mobiloperatören Tele2 är det näst mest jämställda svenska bolaget och det tredje mest jämställda telekombolaget, världen över. Totalt har 3 519 företag fördelade i 23 olika ekonomier jämförts. I undersökningen har Equileap utgått från 19 kriterier fördelade över fyra kategorier.

Bolaget Equileap har i sin globala jämställdhetsrapport 2019 Gender Equality Global Ranking & Report undersökt hur jämställda olika bolag är världen över. Equileap har undersökt 3 519 bolag i 23 utvecklade ekonomier och den svenska teleoperatören Tele2 rankas näst högst av alla svenska företag.

Tele2 rankas även tredje högst av alla världens telekombolag som ingick i undersökningen. Av de 3 500 bolagen hamnar Tele2 på plats 35. Bäst rankas brittiska Diageo, australiensiska Mirvac och amerikanska Bank of America.

Equileap utgår från flera kriterier när de fattar sitt beslut

I sin utvärdering har Equileap utgått från totalt 19 kriterier fördelade i 4 olika kategorier. Det Equileap har tittat på är bland annat könsfördelning mellan medarbetare och ledare, balans mellan privatliv och arbetsliv och policyer som bidrar till jämställdhet.

Tele2:s vd, Anders Nilsson, tycker det är glädjande att arbetet placerar Tele2 på en så framskjuten placering. Han ser dock stor förbättringspotential, framför allt när det gäller balansen mellan medarbetarna.

Tele2 vill nå neutral könsfördelning

Tele2 har som ambition att nå en neutral könsfördelning inom fyra år. För att nå dit har Tele2 lanserat 16 olika initiativ specifikt för den svenska marknaden. En åtgärd de har vidtagit är att ändra rekryteringsprocessen för att hitta kvinnliga kandidater.

I dagsläget är omkring 60 procent av Tele2:s nyrekryteringar kvinnor.

Enligt rapporten är det bara tre svenska företag som har skrivit under FN:s Women’s Empowerment Principles, och Tele2 är ett av dem.