Tele2s logga mot svart fasadTele2 har startat ett gemensamt bolag med operatören Bite. Tillsammans ska de bygga mobilnät i Baltikum. Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com

Företagsaffärer

Tele2 har ingått partnerskap med operatören Bite. Tillsammans startar de ett gemensamt bolag som ska syssla med nätdelning i Litauen och Lettland. Genom samarbetet kan de båda operatörerna minska sina kostnader avsevärt samtidigt som de kan skapa bättre mobilnät för kunderna.

Den svenska mobiloperatören Tele2 har skrivit ett avtal med operatören Bite om att bilda ett gemensamt bolag. Bolaget ska syssla med nätdelning i Litauen och Lettland. Syftet med bolaget är att både bygga, äga och drifta mobilnätverk.

Bolagen kommer slå ihop sina nuvarande radio- och transmissionsnät. Istället kommer man bilda ett gemensamt nät i vardera land. Genom att göra det hoppas man kunna dels förbättra nätkapaciteten, dels förbättra täckningen för alla litauiska och lettiska kunder.

– Avtalet med Bite kommer skapa stort värde för våra kunder, medarbetare, aktieägare och de lettiska och litauiska samhällena. Särskilt då vi inleder vår resa mot 5G, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen.

Kostnaderna minskas med ett gemensamt nät

Med ett gemensamt nät kommer inte bara täckning och kapacitet att förbättras. Även energiförbrukningen kommer att gå ned och därmed kostnaderna.

I framtiden har det nystartade bolaget ett mål om att bygga ett 5G-nät tillsammans. Nätet kommer även att vara mycket billigare att bygga om de gör det tillsammans istället för på egen hand.

Att just dela nät med en annan operatör är något Tele2 har gjort under lång tid. I Sverige delar Tele2 alla sina mobilnät. Bolagets vd, Anders Nilsson, säger att det har gjort det möjligt att bygga nät av absoluta världsklass och till ett lägre pris.

Tele2 och Bite äger 50 procent var av det nystartade bolaget

Det nystartade bolaget kommer att ägas till 50 procent vardera av Tele2 och Bite. Bolagets styrelse kommer dessutom ledas av representater från både Bite och Tele2.

Planen är att mobilnätet kommer börja byggas under 2021. Den fullständiga nätinfrastrukturen beräknas sedan vara klar senast 31 december 2023.