Sverige riskerar att hamna efter i 5G-teknik

Nyheter

Sverige har länge varit ledande inom utvecklingen av nya mobilnät. Den platsen såg vi till att behålla då vi 2014 beslutade att utveckla den nya mobila tekniken, 5G, inom en snar framtid. På grund av de förseningar som har skett i utvecklingen riskerar dock Sverige att hamna på efterkälken.

5G är framtidens trådlösa kommunikation 

5G-nätet som det ofta skrivs om i dagsläget förutspås vara framtiden när det gäller trådlös kommunikation. 700-bandet som tidigare var reserverat för TV, militär och polis skulle möjliggör betydligt snabbare internetuppkoppling. Det kom därför inte som en överraskning när Sverige tidigt beslutade att satsa på att få 5G nätverket i drift, eftersom vi historiskt sett har legat i framkant inom just kommunikationsteknik. Om det kommer att vara fallet även i framtiden verkar dock bli allt osäkrare, eftersom att utvecklingen gått förhållandevis långsamt. 

Politiska beslut fördröjer 5G-nätverket 

Anledningen till att vi ännu får vänta på att kunna använda det snabbare nätverket är för att flera beslut har fördröjt processen. Bland annat fördröjdes det kommersiella användandet av 700-bandet av olika anledningar. Även på senare tid har det uppstått problem kring hur operatörerna ska få tillträde till nätverket. Bland annat har flera operatörer anklagat staten för att minska konkurrensen på marknaden då inte alla skulle få möjlighet att utveckla tjänster för 5G. Sammantaget har detta gjort att Sverige nu har gått från att ha ett försprång till att enligt vissa ligga efter i utvecklingen. 

Mobila bredband med 4G fortfarande ett bra alternativ 

Även om de flesta som har ett mobilt bredband av förklarliga anledningar så snabbt som möjligt vill använda det nya nätet så kan det dröja. Utvecklingen väntas ta tid och även under testerna kommer det vara begränsat till storstäderna. För de som idag behöver ett pålitligt mobilt bredband kan därför 4G-nätverket utgöra ett mycket bra alternativ. 

Tips! Även om mobila bredband med 4G inte har samma hastighet kan de vara ett bra alternativ under utvecklingstiden av 5G. 

Även om det inte har samma hastighet är det för de allra flesta användarna av mobila bredband fullt tillräckligt. Funderar du i nuläget på att teckna ett mobilt bredband kan det därför vara klokt att jämföra mobila bredband med 4G. Det finns nämligen ett stort antal operatörer som erbjuder dessa mobila bredband. Genom att jämföra kan du vara säker på att du får det bästa priset och en operatör som passar dig.