kvinna sitter med dator och mobilNy statistik från Telenor visar på nya svenska surfrekord. Foto: Alexey Rotanov/Shutterstock.com

Undersökningar

I mitten av mars gick Folkhälsomyndigheten ut med sin bedömning om den mycket höga risken för smittspridning i vårt samhälle. Enligt ny statistik från Telenor har rekommendationerna om social distansering gjort tydligt avtryck i våra surfvanor: i jämförelse med samma period förra året har den sammanlagda surfmängden ökat med 32 procent.

Telenor gör regelbundna undersökningar om svenskarnas surfvanor. Man analyserar aggregerad och anonym data, och tittar på den totala surfvolymen, data som laddas upp och ner, men även antal röstsamtal via 4G-nätverket och hur länge samtalen varar.

Nu har Telenor presenterat surfstatistiken för perioden 13 mars till 19 april, coronakrisens första månad, som visar på nya svenska surf- och samtalsrekord.

En ökning med 32 procent

Enligt Telenor har den sammanlagda mobilsurfen ökat med 32 procent, i jämförelse med samma period 2019. Röstsamtalen via 4G-nätet har ökat med 19 procent och samtalslängden med 25 procent. Den uppladdade mobildatan har ökat med 35 procent.

Telenors nätexpert Andres Suazo menar att resultaten är en spegling av våra nya beteenden, och visar på att allt fler i samhället har börjat använda nya digitala lösningar både privat och i arbetssammanhang.

 – Mobilsurfen och särskilt mängden uppladdad data har skjutit i höjden i hela landet och legat på konsekvent högre nivåer sedan krisen startade för drygt en månad sedan. En stor bidragande orsak är troligen att många jobbar hemma i större utsträckning, studerar på distans och håller mer kontakt med nära och kära via videosamtal, som står för majoriteten av uppladdad data, säger Telenors nätexpert Andres Suazo, i ett pressmeddelande.

Regionala skillnader

Statistiken visar dock att det finns tydliga skillnader mellan regionerna. I de län som drabbats hårdast av coronaviruset covid-19, det vill säga Stockholms län, Östergötland och Södermanland, har den största ökningen av uppladdad mobildata skett. Gotlänningarna står för den största ökningen av röstsamtal, och det är även på Gotland som röstsamtalen varar längst.

Robusta nät som klarar hög belastning

Enligt Andres Suazo finns det ingen risk för att Telenors nät och tjänster skulle bli överbelastade, trots den markanta surf- och samtalsökningen. Näten klarar betydligt mer än så, och operatören satsar på att fortsätta skapa möjligheter för digitala kommunikations- och umgängesformer i Sverige.