trött kvinna arbetar hemma framför laptop vid köksbordetEn av sju kvinnor känner sig upplever utmattning kopplat till distansmöten. Foto: Sam Wordley/Shutterstock.com

Undersökningar

Zoomtrötthet har blivit ett nytt begrepp under pandemin: utmattning på grund av videomöten på distans. En forskningsstudie visar nu på vissa mönster för vilka som blir tröttare än andra av distansmöten, skriver Computer Sweden.

Undersökningen har gjorts via en enkät där deltagarna får gradera känslan av utmattning och trötthet i samband med videomöten. Samma enkät har används för liknande studier i andra delar av världen.

Géraldine Fauville är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Det är hon som har genomfört undersökningen tillsammans med forskare vid Stanford University.

Många fler kvinnor upplever utmattning

Inte oväntat hänger det ihop med hur många och långa möten man har, och hur långa pauser man har mellan mötena.

Men studien visar också att fler kvinnor upplever zoomtrötthet. Bland kvinnorna som tillfrågats är det 1 av 7 som upplever detta. Bland männen är det bara 1 av 20.

Kvinnor har inte fler videomöten än vad männen har, enligt undersökningen. Däremot verkar kvinnor ofta ha längre möten och pauserna mellan dem är kortare.

Mer självkritiska och känner sig fångade

Men det är framför allt andra saker som tycks påverka kvinnor mer än män, menar Géraldine Fauville. Kvinnor blir i högre grad självkritiska av att se sig själva på bild, vilket brukar kallas för spegeleffekten.

De upplever sig också mer fysiskt fångade av att inte få röra sig utanför kamerabilden. Fler kvinnor har också känslan av att alla i mötet stirrar på dem.

Många upplever det också mer kognitivt ansträngande att tolka andras kroppsspråk i videomöten, enligt tidigare studier från Stanford University.

Större mobilitet med bättre jobbverktyg

Géraldine Fauville och hennes medforskare hoppas att studieresultaten ska kunna användas av arbetsgivare och teknikföretag för att förbättra verktygen för distansarbete, och därmed även för arbetsmiljön.

– Arbetsgivare bör se till att videomöten inte är för långa och att det finns paus mellan dem. De bör också tillhandahålla externa skärmar, tangentbord och höj- och sänkbara skrivbord för att öka folks mobilitet vid videomöten.