Telecommast för 5G i solnedgång.Ett nytt samarbete mellan teknikjätten Ericsson och amerikanska Powerlight Technologies kan komma att revolutionera strömförsörjningen av 5G-nätets basstationer. Tillsammans har de utvecklat en laserstråle som levererar energi på flera hundra watt och flera hundra meters avstånd. Foto: Sunshine Studio/Shutterstock

Mobilnät

Utvecklingen av 5G går fort och nu kommer ny teknik för strömförsörjningen av 5G-nätets basstationer: laser. Ericsson i samarbete med amerikanska Powerlight Technologies ligger bakom den nya tekniska lösningen, skriver Telekom idag.

Än så länge är den nya tekniken bara i sin linda men den uppvisar redan goda resultat och framtiden för strömförsörjning med laser ser ljus ut.

– Tidsbesparingen och flexibiliteten kommer att göra detta till en attraktiv lösning för våra kunder, säger nätverkschefen för Ericsson i USA, Kevin Zvokel.

Kraftfull laserstråle är nyckeln

Lasertekniken som Ericsson och Powerlight Technologies utvecklat grundas i en önskan om att slippa koppla upp basstationer mot elnätet. I stället är den tekniska lösningen att använda en kraftfull laserstråle på flera hundra watt.

Till en början kommer laserstrålen endast att kunna strömförsörja mindre basstationer i 5G-nätet. Men utvecklarna ser ljust på framtiden och hoppas kunna rulla ut tekniken som en kommersiell produkt inom kort.

Flera hundra meters räckvidd

Under demonstrationen av den nya tekniken överfördes energi över flera hundra meter. Det är ett stort steg i rätt riktning.

För att skydda laserstrålen är den omgiven av ett skyddande skikt av ljus. Det skyddande ljuset är av ett lägre energiinnehåll än vad laserstrålen är och om det bryts stängs också laserstrålen automatiskt av.

Så fort hindret som bröt strålen är borta och passagen åter är fri sätts energimatningen på automatiskt.

Inbyggt batteri löser brutna laserstrålar

För att undvika att energitillförseln bryts när laserstrålen bryts har utvecklarna skapat ett batteri som kan installeras i basstationen.

Tanken är att under tiden som laserstrålen är igång samlar också batteriet energi. På så sätt kan basstationen fungera en stund utan laserstrålen.

En förhoppning som utvecklarna har är att kunna utveckla tekniken så att den i framtiden kan leverera energi över flera kilometer och med ännu mer kraft än den kan i dag.