Nu garanterar staten bredbandsåtkomst åt alla

Nyheter

Ett pressmeddelande från digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) berättar om regeringens nya visioner för svenskarnas internettillgång. De vill både höja alla svenskars surfhastighet och erbjuda ett högkostnadsskydd för utgifterna det tillför. Förslaget har dock inte testats i praktiken än. 

Staten garanterar minst 10 Mbit/s

Den hastighet som regeringen utlovar som minimum är 10 Mbit/s. Tidigare har garantin varit en ynka tiondel av detta, vilket enligt LA Times knappt är tillräckligt för att läsa e-post. Den nya hastigheten skulle enligt samma artikel innebära en utmärkt användarupplevelse. 

Digitaliseringsministern klargör genom ett pressmeddelande att målet är att samtliga individer och företagare ska ha möjlighet till samhällets grundläggande funktioner. Eriksson förtydligar vad han anser att det innefattar.

– Det är avgörande för samhällsutvecklingen att ingen lämnas utanför. 10Mbit/s är idag tillräckligt för att exempelvis kunna titta på SVT Play, sköta sina företagsärenden och myndighetskontakter och prata med vänner och familj på Skype.

Pristaket för varje användare ska vara 5000 kr

En annan faktor i regeringens förslag är en ny form av högkostnadsskydd. Detta är tänkt att täcka kostnader förknippade med hastighetslöftet, exempelvis utbyggnad av bredbandets infrastruktur. 

I ett annat pressmeddelande från regeringen berättar Agnetha Boström vad detta skulle innebära i praktiken. Hon är Statsrådsberedningens biträdande presschef.

– Stöd kommer att kunna lämnas för den del av kostnaden som överstiger 5000 kr upp till 400 000 kr. Det innebär att stöd inte lämnas för kostnader som understiger 5000 kr.

Ännu har förslaget inte testats i praktiken

Förhoppningen från regeringens sida är att samtliga svenskar ska få tillgång till en väl fungerande uppkoppling. 

Uppdraget bedrivs av Post- och telestyrelsen. Deras prognos är att det är relativt få som kommer att utnyttja erbjudandet. Eriksson berättar för Göteborgsposten att de allra flesta i nuläget redan överskrider hastighetsgarantin. De förväntar sig även att allt fler kommer att ha tillgång till det tiodubbla om bara några år.

Då förordningen trädde i kraft den första mars i år, är det dock ännu ingen som hunnit ansöka. Målet är att förbättringen ska ha genomförts helt 2025.