Ett skepp står vid en hamn, vyn är uppifrån och det är vinter.Sjöfartsverket kommer att få en välkommen uppgradering genom konsultbolaget Tietoevry. Det handlar om ett uppgraderat affärssystem baserat på molntjänster. Foto: OlegRi/Shutterstock

Företagsaffärer

Ett sexårigt avtal till ett värde på 100 miljoner kronor har tecknats mellan konsultbolaget Tietoevry och Sjöfartsverket, skriver Computer Sweden. Nu kommer Sjöfartsverket att få ett molnbaserat affärssystem.

Sjöfartsverket kommer att få sitt affärssystem uppgraderat med IFS Cloud och Tietoevry i spetsen. Det handlar om ett kontrakt som sträcker sig över sex år till ett värde av 100 miljoner kronor. Samtidigt finns det goda möjligheter att få kontraktet förlängt ytterligare tolv år.

Krav på säkerhet och tillgänglighet

Sjöfartsverkets höga krav på säkerhet är ingenting som skrämmer konsultbolaget Tietoevry. De erbjuder nu Sjöfartsverket ett tillgängligt system baserat på molnlösningar. Tanken är att ge Sjöfartsverket en modern lösning som är lätt att använda.

Kontraktet som tecknades har ett uppskattat värde av 100 miljoner kronor. Uppdraget kommer därtill att sträcka sig över sex år initialt. Om Sjöfartsverkets krav möts på ett tillfredsställande sätt finns dock möjlighet att förlänga avtalet till så mycket som arton år.

Ansvarig för offentlig sektor på Tietoevry, Venke Bordal, känner sig nöjd med vad de åstadkommit tillsammans med Sjöfartsverket.

– Vi kommer att tillhandahålla en tjänst som bygger på affärssystemet IFS Cloud, där vi hanterar hela kedjan från implementering, till drift och vidareutveckling, säger Venke Bordal.

Modern lösning

Att Sjöfartsverket behövde ett uppgraderat system var någonting som stod klart när upphandlingarna påbörjades. De behövde ett säkert affärssystem som dessutom var tillgängligt.

IFS Cloud är ett affärssystem som Venke Bordal och hela Tietoevry känner sig trygga med. De är säkra på att Sjöfartsverket kommer att bli nöjda med det nya systemet.

– Det ger flera fördelar och Sjöfartsverket får bland annat en modern lösning som garanterar hög tillgänglighet och korta svarstider, men inte minst förenklar arbetet för såväl medarbetare som leverantörer, säger Venke Bordal.

Tietoevry har ett expertteam tillgängligt för att säkerställa att kvaliteten på affärssystemet håller. De kommer också att erbjuda lokala molnlösningar till Sjöfartsverket.