kvinna använder mobiltelefon på tåg med flera andra resenärerEn förhoppning är att bättre mobiluppkoppling på fjärrtåg ska göra att fler resenärer väljer tåget som resealternativ. Foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com

Mobilnät

Är du trött på att ständigt tappa mobilsignalen när du åker tåg? Regeringen och myndigheten PTS vill nu göra något åt det. På bordet finns nu konkreta förslag på hur uppkopplingen på fjärrtågen ska bli bättre – men det krävs att alla inblandade aktörer samarbetar.

Post- och telestyrelsen har fått 50 miljoner kronor av regeringen för att förbättra mobil uppkoppling på fjärrtågen. På de linjer som är högt trafikerade finns det utrymme för att förbättra signalernas framkomlighet till resenärerna.

Fler väljer tåget om uppkopplingen är bra

Det var i november i fjol som PTS fick uppgiften att komma med förslag på förbättringsåtgärder, i samarbete med Trafikverket.

– Snabb och stabil uppkoppling är en förutsättning för att fler ska välja att resa klimatsmart med tåg, sade Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, i samband med detta.

Arbetet med åtgärderna är tänkt att pågå under åren 2021 och 2022.

Vill förbättra signalens väg in i tåget

Nu har PTS presenterat förslag på hur pengarna kan användas för att ge bättre uppkoppling på tågen. För det första vill myndigheten installera och uppgradera repeatrar och wifi som finns ombord på tågen.

För det andra vill de införa ny teknik i själva tågets konstruktion som gör det lättare för radiosignalerna att ta sig in i tåget. Till exempel kan fönsterglaset bytas ut till ett som släpper in signalerna bättre.

För det tredje vill PTS förbättra uppkopplingen i tågtunnlarna, så att inte täckningen tappas där.

Flera aktörer måste samarbeta i frågan

Målet för PTS har varit att komplettera de insatser som mobilaktörer och även tågbranschen kan göra för att förbättra täckningen. Alla aktörerna måste fortsätta samarbeta och investera i arbetet för att resenärerna ska få en bättre upplevelse.

– De åtgärder som kan finansieras av PTS avgränsas till de högst trafikerade fjärrtågsträckorna i respektive landsdel, tillägger Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS.