En bild på Tele2:s nya vd Anders NilssonAnders Nilsson har klivit på posten som vd för Tele2. Foto: Pressbild/Com Hem

Samarbeten

Sammanslagningen mellan Com Hem och Tele2 är helt klar. Com Hem Holding har därmed upplösts och gått över till Tele2. Det nya kombinerade bolaget kommer att ha kvar namnet Tele2 AB.

Det var under måndagen som sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem rapporterades som slutförd. Sammanslagningen har registrerats av Bolagsverket och nu har Com Hems tillgångar flyttats över till Tele2.

Tele2 har kvar huvudkontoret i Stockholm

Efter den registrerade sammanslagningen mellan Com Hem och Tele2  som resulterade i det nya bolaget Tele2 AB har företaget valt att ha kvar huvudkontoret i Stockholm.

Även bolagets nya vd och koncernchef, Anders Nilsson, tillträdde under måndagen tillsammans med ledningsgruppens nya medlemmar.

Anders Nilsson känner sig både ödmjuk och glad över att få chansen att leda Tele2. Tillsammans med sin nya ledningsgrupp vill han leda det sammanslagna bolaget framåt och med en organisation bestående av orädda och engagerade medarbetare är han säker på att de kommer att lyckas.

[Ads1]

Nya vd:n vill fortsätta utmana

Anders Nilsson menar vidare att med det nya bolagets potential kommer de tillsammans kunna skapa ett ännu större värde för hushåll, individer, företag och aktieägare.

Genom de nyförvärvade medarbetarna från Com Hem kommer ett redan fantastiskt bolag ha stora möjligheter att växa sig ännu starkare på marknaden. Tanken är att fortsätta utmana och och framförallt fortsätta driva utvecklingen av nya smarta lösningar framåt.

På så sätt ska Tele2 kunna erbjuda sina kunder ett ännu bättre uppkopplat liv.

Bolagsverket har registrerat två nya styrelseledamöter

Förutom att under måndagen ha registrerat sammanslagningen mellan Com Hem och Tele2 har Bolagsverket också registrerat två nya styrelseledamöter, Eva Lindqvist och Anders Björkman. De kommer sitta i styrelsen tillsammans med Georgi Ganev, Anders Björkman, Carla Smits-Nusteling, Eamonn O’Hare, Cynthia Gordon och Aofia Arhall Bergendorff.

Bolagsverket registrerade också en emission av nya aktier som fusionsnederlag, räknade till 183 441 585 stycken. Tele2 har sammanlagt 690 341 597 stycken utestående aktier. För varje aktie från Com Hem har Tele2 får 1,0374 aktier och 37,02 kronor kontant.

Com Hem har aktier hos Tele2 under onsdagen den 7 november. Handeln inom Tele2:s aktie utförs som vanligt och påverkas inte av fusionsprocessen.