Mobil över laptop med en låssymbol.Svenskar har visat sig vara sämst i Europa på lösenordssäkerhet, det visar en undersökning från det amerikanska Iron Mountain. Många svenskar väljer också att hemlighålla säkerhetsmisstag de gjort på jobbet. Foto: Tero Vesalainen/Shutterstock

Undersökningar

Lösenordssäkerhet är någonting som många behöver bli bättre på. Men efter en undersökning runt om Europa blir det tydligt att Sverige är lite sämre än alla andra, vad gäller lösenordssäkerhet. Det skriver Computer Sweden.

Svenskar är lite sämre än resten av Europa när det gäller lösenordssäkerhet, särskilt på jobbet. Det visar en omfattande undersökning gällande cybersäkerhet som gjorts i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Polen och Turkiet. Ungefär 1 000 medarbetare från varje land har svarat på undersökningen.

45 % använder samma lösenord på flera plattformar

Enligt en undersökning som Iron Mountain gjort sticker Sverige ut när det kommer till säkerhet på nätet – men inte på ett bra sätt. Närmare hälften av alla svenskar uppger i undersökningen att de använder samma lösenord på flera plattformar än en. 

Iron Mountain är ett amerikanskt informationshanteringsföretag och den stora undersökning som gjorts i Europa omfattar åtta länder och ungefär 8 000 deltagare.

Lorant Stenberg, som är Commercial Director Nordics på Iron Mountain, framhåller svenskar som extra dåliga på cybersäkerhet.

– Informations- och datahantering är något som blir allt viktigare när vi tar snabba kliv mot ett digitalt, datadrivet och uppkopplat samhälle. Detta är något företagen måste beakta i sin fortsatta omställning, säger Lorant Stenberg.

Övervägande många hemlighåller säkerhetsmisstag

Men det är inte bara lösenordssäkerheten som är oroande på svenska företag. Undersökningen visar nämligen även på att vi allra helst inte erkänner säkerhetsmisstag vi begått. Det gäller medarbetare som utsatt företaget för någon form av säkerhetsrisk över nätet och som efter misstaget gjorts valt att hemlighålla det.

Så mycket som 23 procent uppger nämligen att de har gjort ett betydande säkerhetsmisstag på jobbet och av dem har 30 procent kommit undan. Enligt undersökningen finns det en trend som pekar mot att av de 30 procent som kommit undan med misstaget har 37 procent av dem valt att hemlighålla händelsen.

Det gör det svårt för företag att hinna identifiera säkerhetsproblem och misstag i tid, vilket i sig leder till en stor säkerhetsrisk för svenska företag i dag.