Roamingavgifter bort - Då kan kostnader fortfarande uppstå

Publicerad: 2017-06-28

2017 beslutades det att roamingavgifter inom EU skulle tas bort för svenska operatörer. Detta var för att råda bot på den situation som rådde i och med att allt fler fick mycket stora telefonräkningar efter en resa inom EU efter användning av exempelvis mobila bredband. Trots detta kvarlever det vissa avgifter och restriktioner som du bör vara medveten om innan du använder roaming allt för mycket inom EU. 

Avgifter för roaming är delvis upp till operatörerna

I och med borttagandet av roamingavgifter handlar det idag mer om att operatörerna reglerar kostnaderna för att använda roaming med mobil bredband. Det här kan ta form i ett maxtak eller exempelvis avgifter vid en överskriden gräns. Det kan även vara så att vissa operatörer inte erbjuder roaming med mobilt bredband i det aktuella landet, detta är nämligen inte ett krav utan snarare något operatörerna haft som en tjänst för kunder med mobilt bredband. 

Eventuella avgifter ska kommuniceras bättre

Du som tidigare upplevt en roamingkostnad efter en semester vet att det kan komma som en chock. Telenor säger dock att detta har frångåtts och att man nu ska få informationen om aktuella begränsningar i god tid så att det inte uppstår några överraskningar för deras kunder. Vad det här betyder är att du bör få villkoren för din användning av mobilt bredband givna vid inloggningen eller när du inte längre surfar för samma taxa. 

Fortsatt försiktighet vid användandet av mobilt bredband

Även om nu roamingavgifterna är borttagna finns det fortfarande möjlighet för operatörerna att återinföra avgifterna genom tillstånd från Post- och Telestyrelsen. Det här sker dock bara om operatören inte kan gå runt ekonomiskt annars och avgiften kommer vara begränsad enligt den fasta taxan (57 öre/ MB). Vid användandet av ett mobilt bredband under en längre tid utanför Sverige bör du även kolla så att inte operatören avgiftsbelägger efter att en viss procent av användningen skett utomlands. Om du kollar villkoren för ditt mobila bredband innan semestern så undviker du att det blir dyrare än vad du tänkt.  

Erik Hammarstedt

Skribent

erik.hammarstedt@mobiltbredband.se
Hjälpte den här artikeln dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka