Kvinna surfar på telefonen under ett strömavbrottÄven under längre strömavbrott ska teleoperatörernas mobilnät fungera. Det ska vara möjligt att både ringa och surfa. Foto: Antonio Guillem/Shutterstock.com

Mobilnät

Post och telestyrelsen ska de kommande åren genomföra ett pilotprojekt på Gotland för att säkerställa att mobiloperatörernas mobilnät fungerar även vid strömavbrott. Det måste vara möjligt att surfa och ringa även under långvariga strömavbrott, däremot behöver inte mobilnäten uppnå full kapacitet.

El är av största vikt för att både telefoni och internet ska fungera. Utan el skulle möjligheten att surfa på nätet eller ringa samtal inte finnas. Det finns dock vissa krav på mobiloperatörerna, och det är bland annat att det måste finnas en elreserv för att internet och telefoni även ska fungera vid långvariga strömavbrott. För att säkerställa att mobilnäten fungerar även vid längre strömavbrott ska PTS, Post- och telestyrelsen, inleda ett pilotprojekt på Gotland.

Mobilnäten måste fungera även när elen inte gör det

De strömavbrott som sker i Sverige är elbolagens ansvarsområde. Men även om det inte finns någon el har teleoperatörerna ett ansvar för att mobilnäten fungerar. De måste nämligen leva upp till det som kallas för rimliga krav på driftsäkerhet. Från den 10 juni 2020 måste operatörerna även ha en reservkraft som gör det möjligt att surfa och ringa en tid efter strömavbrottet.

PTS gör pilotprojektet på Gotland som har haft återkommande strömavbrott

Anledningen till att PTS väljer att genomföra pilotprojektet på Gotland beror dels på de återkommande strömavbrotten som skedde förra året, dels på öns läge ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Målet med projektet är att identifiera vilken reservkraft som behövs och säkerställa att mobilnäten fungerar vid strömavbrott på upp till tio dagar.

Mobilnäten behöver inte ha full kapacitet

Tanken är inte att mobilnäten ska ha full kapacitet vid ett längre strömavbrott. Det PTS vill säkerställa är att utomhustäckningen är tillräckligt bra för att det ska fungera att ringa och surfa. Det kan dock vara så att det går långsammare att surfa än i normala fall, och även inomhustäckningen kan vara något bristfällig.

Pilotprojektet på Gotland startar senare i år och väntas pågå i ett par år.