Kvinna sitter med laptop i tågkupé med resväska framför sig.Regeringen har gett PTS i uppdrag att se över hur man ska kunna förbättra den mobila uppkopplingen på tåg. Foto: Mariia Korneeva/Shutterstock.com

Mobilnät

På uppdrag av regeringen ska PTS (Post- och telestyrelsen) nu ta fram förslag på hur man ska förbättra den mobila uppkopplingen på tåg. PTS kommer samarbeta med TechSverige och Tågföretagen som båda två ser mycket positivt på uppdraget.

En av de viktigaste delarna för att kunna uppnå Sveriges högt uppsatta miljömål är ökat tågresande. Det gäller framför allt resor som görs i arbetet. I dag väljer faktiskt många att ta ta tåget för att kunna passa på att jobba under resans gång, men då gäller det ju också att det finns goda uppkopplingsmöjligheter.

Det har visat sig vara en teknisk utmaning att få in mobilsignaler i tågen och optimera täckningsgraden, så hittills har uppkopplingen kanske inte varit den mest pålitliga. Men nu har PTS fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur man ska kunna ge tågresenärer stabilare mobil uppkoppling.

Ett välkommet uppdrag

PTS kommer under arbetets gång att föra dialog med TechSverige och Tågföretagen, som båda välkomnar regeringsuppdraget med öppna armar. Lina Lagerroth, näringspolitisk expert på Tågföretagen, hoppas att de nu ska kunna bidra i arbetet med att ta fram en långsiktig och framtidssäker plan för hur utmaningen ska hanteras.

− Det är viktigt att vi förhåller oss till hur våra grannländer och EU:s medlemsstater agerar så att vi inte får en svensk särlösning som förhindrar enkel gränspassage för tåg, säger hon i ett pressmeddelande.

Utmaning som kräver samarbete mellan flera aktörer

För att kunna lösa de hinder som finns på vägen mot bättre uppkoppling på tåg krävs samarbete mellan flera olika aktörer. PTS kommer till exempel få stöd av Trafikverket som ska bidra med sakkunskap och hjälpa till med förslagens utformning.

Att regeringen har lyft Trafikverket som en viktig del i arbetet säger Lina Lagerroth är mycket positivt och något som de själva har efterlyst.