Smartphoneskärm med Huaweis logotyp mot bakgrund med texten 5G.Huaweis teknik får inte användas i centrala funktioner för det svenska 5G-nätet. Fram till 2025 ska deras befintliga teknik också avvecklas från näten. Foto: DANIEL CONSTANTE/Shutterstock.com

Säkerhet

Post- och telestyrelsen (PTS) hade tillräckliga skäl att utesluta Huaweis teknik från svenska 5G-nät. Det säger nu förvaltningsrätten som har prövat tvisten mellan myndigheten och mobiltillverkaren.

Spänningen kring tvisten mellan PTS och Huawei har varit påtaglig. När de möttes i rätten i april redogjorde Huawei för varför de överklagat PTS beslut om att stänga dem ute från Sveriges 5G-nät. PTS förklarade i sin tur varför de fattade det beslutet.

Nu har Förvaltningsrätten i Stockholm beslutat att avslå Huaweis överklagan, enligt ett pressmeddelande.

Villkoren för 5G-nätet får stå kvar

Enligt förvaltningsrätten hade PTS tillräckliga skäl för de villkor de la fram inför 5G-auktionen. Villkoren förbjöd Huaweis produkter i 5G-nätens centrala funktioner, och säger att alla tillverkarens befintliga produkter ska avvecklas från 5G-näten fram till årsskiftet mot 2025.

Myndigheten får också rätt i sitt villkor att operatörer med tillstånd för 5G-nätet ska avveckla sitt beroende av funktioner och personal i utlandet. Om dessa delar av verksamheten fortfarande behövs ska de flyttas till Sverige i stället.

Rätten förlitar sig på säkerhetsbedömningen

Orsaken som PTS la fram för dessa villkor var att det kan skada Sveriges säkerhet att använda 5G-näten om de är beroende av Huaweis produkter och verksamhet i utlandet. Det väger tillräckligt tungt för att myndigheten ska få rätt i sitt beslut, menar Ulrika Melin som är ordförande i Förvaltningsrätten i Stockholm.

– Förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige, säger hon, och hänvisar därmed till de två myndigheter som PTS har rådgjort med i frågan.

PTS borde ha kommunicerat med Huawei tidigare

Däremot anser förvaltningsrätten att PTS handläggning har varit bristande. De kommunicerade aldrig med Huawei innan de gick ut med det omskakande beslutet. Men trots att detta blivit fel är det inte skäl nog att upphäva besluten som hanteringen ledde fram till, enligt rätten.