PTS möjliggör för 5G-tester i Stockholm

Nyheter

PTS har fått fram ett tillräckligt frekvensutrymme för att möjliggöra tester av 5G i 3,5 GHz-bandet. Detta efter att tillståndshavaren återlämnade outnyttjat tillstånd. Nu hoppas man att fler ska göra samma sak för att möjliggöra för fortsatta tester.

PTS har fått fram ett frekvensområde för tester av 5G

Redan i år kommer de första kommersiella 5G-näten tas i bruk i USA. Men i Sverige har utvecklingen inte gått lika fort. Ericsson har tidigare uttryckt sin oro i ett brev till digitaliseringsminister Peter Eriksson. Framförallt har det handlat om att det inte finns nödvändigt frekvensutrymmet för att 5G ska fungera. Särskilt oroade var man för Stockholm och Skåne där ett tillräckligt frekvensområde inte skulle vara tillgängligt förrän om fem år.

Men nu har Post- och Telestyrelsen (PTS) lyckats skaka fram ett hyfsat stort frekvensområde i Stockholm, i 3,5 GHz-bandet. Det ska möjliggöra för flera olika mobiloperatörer att börja genomföra 5G-tester. Detta blev möjligt efter att den befintliga tillståndshavaren återlämnade outnyttjade tillstånd i bandet efter att ha haft en dialog med PTS.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan erbjuda mycket sammanhängande frekvenser för tester och utbyggnad i en geografisk region som omfattar två miljoner invånare. Det ger goda förutsättningar för att Sverige och Stockholmsregionen tidigt ska kunna få ta del av 5G-utvecklingen, skriver PTS chef för spektrumavdelningen, Jonas Wessel, i ett pressmeddelande.

Befintliga tillståndshavare begränsar den fortsatta utvecklingen

3,5 GHz-bandet ses som ett viktigt frekvensband i utvecklingen av 5G. Utvecklingen skulle dock kunna gå fortare om det inte vore för att det i flera kommuner finns befintliga tillståndshavare som begränsar möjligheterna till sammanhängande frekvenser.

Då många av dessa tillstånd inte ens används skulle dessa kunna lämnas tillbaka till PTS. På så sätt skulle frekvenserna kunna komma till användning för att kunna fortsätta utveckla 5G.

3,5 GHz-bandet blir tillgängligt för kommersiell användning från 2020, vilket är då 5G beräknas tas i bruk.