En telekommast i solnedgång.När operatörerna får spå i sin framtid är de alla överens om att digitala helhetslösningar är hetast just nu. Hybridkontoret som vuxit fram i och med pandemin är en bidragande faktor. Foto: blackzheep/Shutterstock

Undersökningar

Pandemin har varit omtumlande för de flesta men effekterna har inte bara varit negativa, särskilt inte för telekombranschen. Nu avslöjar Tele2, Telenor, Tre och Telia vad som blir viktigast att prioritera i framtiden för Telekom idag.

Pandemin har inte bara satt press på samhällets infrastruktur utan även på tjänsteleverantörer av bredband och mobil telefoni. När Sverige sakta men säkert börjar återgå till det normala blir de bestående effekterna tydliga.

Det verkar som att hemmakontoret är här för att stanna, vilket innebär att operatörerna behöver hänga med i utvecklingen för att möta det växande behovet. Tele2, Telenor, Tre och Telia berättar hur framtiden ser ut för telekombranschen.

Digitala helhetslösningar ligger på bordet

Pandemin har ställt krav på operatörerna att tillhandahålla digitala helhetslösningar. Det här är en trend som alla operatörer tror kommer att hålla i sig, särskilt nu när hybridkontoret är ett hett ämne.

– Pandemin har aktualiserat detta behov och det är nu lite eld i baken där ute bland många verksamheter. Man vill åt innovationskraften som finns i molntjänster för att tillgodogöra sig den senaste tekniken. Men man varken kan eller vill bygga allt själv längre och man behöver jobba med partners, säger chefen för Telias företagsaffär, Tobias Larsson.

Han pekar dessutom ut någonting som alla operatörer står inför: att möta ett behov av digital infrastruktur, som måste vara hållbar men samtidigt flexibel. Det gäller bland annat verksamhetskritisk information som måste skyddas. Nicklas Sjöstrand från Tre håller med.

5G är nästa stora projekt

För flera av operatörerna är 5G nästa stora projekt. Det gäller särskilt för Tele2 och Telenor där man tror att även om 5G just nu är under utveckling så är det där framtidens digitala lösningar ligger.

– Det är fortfarande i ett tidigt skede, men här tror vi mycket kommer att hända under 2022, säger Jessica Levin, från Telenor.