5G-mast med storstad i bakgrunden5G-utbyggnaden i Sverige försenas ytterligare på grund av att auktionen skjutits upp. Foto: Suwin/Shutterstock.com

Mobilnät

Som bekant har 5G-auktionen skjutits upp på obestämd tid, i väntan på domstolsbeslut. Men hur påverkas operatörerna av detta? Telekom idag har frågat tre av de största operatörerna om vad de säger om saken.

Telenor: Rimligt beslut, om än beklagligt

Telenors chef för företagsaffärer, Jimmy Ahlstrand, menar att beslutet om att skjuta upp var det rimliga att göra, även om det förstås är beklagligt. Med tanke på att operatörerna kommer investera flera miljarder i 5G-utbyggnaden behövs tydliga besked om vilka villkor som gäller.

– Då är det viktigt för alla inblandade att få så tydliga förutsättningar som möjligt.

Förseningen har gjort Telenors 5G-planering något mer osäker. Men operatören är förberedd på att kunna påbörja utbredningen av 5G så snart auktionen har kunnat genomföras. De håller fast vid planen att år 2023 kunna nå 99 procent av befolkningen med sitt 5G-nät.

Tre: Planen för utbyggnaden behöver justeras

Även Per Stigenberg, som är chef för teknisk utveckling hos Tre, trycker på att det behövs tydliga villkor för auktionen.

Tre har en väl utarbetad plan för hur de ska bygga ut sitt nya mobilnät. Men den planen kommer behöva justeras nu när andra förutsättningar gäller. Per Stigenberg försäkrar dock att kunderna kommer att få tillgång till ett bra 5G-nät oavsett utfallet.

– Men beroende på hur auktionsvillkoren ser ut så kan de ske en fördröjning.

Telia: Sverige ligger efter i 5G-utvecklingen

För Sveriges digitala utvecklings skull behöver 5G-auktionen genomföras så snart som möjligt, menar Telias tekniska chef Staffan Åkesson. Han hoppas därför att processen hos Kammarrätten kommer bli kort.

Han trycker på att Sverige redan ligger efter i utbyggnaden och att 5G är särskilt viktigt nu under pandemin.

– Är det något den här hemska tiden har visat så är det hur viktiga våra nät och vår digitala förmåga är för både människor, sjukhusen, ekonomin och hela samhället.

Staffan Åkesson konstaterar att Telia fortfarande kan bygga ut sitt 5G-nät. Men utan de frekvensband som auktionen ska fördela kan de inte öka kapaciteten så mycket som behövs.